We help our clientsprofit from smart communication

O nas

Jesteśmy jedną z wiodących firm konsultingowych w Polsce zajmujących się strategicznym planowaniem i realizacją usług z zakresu komunikacji biznesowej, w tym przede wszystkim komunikacji wewnętrznej, komunikacji w procesie zmian, public affairs i public relations. Jesteśmy również jedną z nielicznych w kraju firm specjalizujących się w komunikacyjnych usługach doradczych na rzecz miast i regionów w obszarze place brandingu, w tym w promocji gospodarczej i turystycznej.


“Citybell Consulting powstała z pasji i chęci realizowania wyjątkowych przedsięwzięć biznesowych, edukacyjnych i społecznych. Dlatego pracujemy i angażujemy nasze siły, talenty i czas tylko w te rzeczy, które naszym zdaniem są ciekawe i wartościowe. Zajmujemy się budowaniem relacji i zrozumienia dla idei, więc potrafimy rozmawiać i współpracować. Jesteśmy elastyczni, otwarci i szczerzy w relacjach wewnętrznych oraz w kontaktach z naszymi klientami i partnerami biznesowymi. Zawsze bierzemy pełną odpowiedzialność za naszą pracę i słowa. Jesteśmy rzetelni i nie akceptujemy bylejakości. Dotrzymujemy obietnic składanych klientom jak i sobie nawzajem. Zarażamy dobrą energią i lubimy naszą pracę. Serdecznie zapraszam do współpracy.”

Anna Proszowska-Sala, Prezes Zarządu Citybell Consulting

Fakty o nas

 • 50+
  klientów biznesowych i instytucjonalnych
 • 150+
  zrealizowanych projektów i przedsięwzięć komunikacyjnych
 • 35
  autorskich, markowych, wielkoformatowych, wydarzeń specjalnych
 • 10 000+
  publikacji w kluczowych mediach gospodarczych, branżowych, lifestylowych on-line i off-line przyniosły naszym klientom nasze kampanie publicity
 • 200 000
  osób łącznie, reprezentujących różne branże i środowiska wzięło udział w zrealizowanych przez nas wydarzeniach specjalnych
 • 1-10 mln osób
  wynosi zasięg realizowanych przez nas kampanii publicity
 • 11
  nagród branżowych przyznano nam w polskich i międzynarodowych konkursach branżowych
 • 15 mln pln
  wyniosła wartość wykreowanych przez nas pozytywnych publikacji medialnych na rzecz naszych klientów
 • 70 000
  pracowników firm i instytucji łącznie zostało objętych projektowanymi przez nas działaniami z zakresu komunikacji wewnętrznej oraz komunikacji w procesie zmian

Nasze usługi

Pomagamy naszym klientom w osiąganiu najtrudniejszych celów strategicznych.  Posiadamy silne kompetencje w tworzeniu wyjątkowych platform i kontekstów komunikacyjnych służących budowaniu relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy oraz sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla celów i działań naszych klientów. W naszej pracy wykorzystujemy szeroką gamę kompetencji analitycznych, narzędzi i rozwiązań komunikacyjnych.  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Usługi dla biznesu i instytucji publicznych - Komunikacja korporacyjna - Public relations - Public Affairs - Komunikacja wewnętrzna

Każda firma funkcjonuje w otoczeniu rynkowym i pozarynkowym. Strategie pozarynkowe są tym ważniejsze, im szanse dla firm są uzależnione od klimatu społecznego, w którym dana firma funkcjonuje. Firmy mają mniejszą kontrolę nad wynikami swoich działań w otoczeniu pozarynkowym niż rynkowym. Oznacza to, że dla wielu z nich strategie pozarynkowe mogą być kluczowe w dłuższej perspektywie i wymagają planowania i przewidywania.

Oferujemy  planowanie i realizację korporacyjnych strategii komunikacyjnych – wewnętrznych i zewnętrznych  wspierających cele danej organizacji, począwszy od wsparcia procesów zmian takich jak restrukturyzacje, fuzje, przejęcia, rebranding i inne poprzez public affairs, prowadzenie dialogu z szerokimi grupami interesariuszy, wsparcie w procesie zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych,  budowanie relacji z mediami, liderami opinii, instytucjami otoczenia biznesowego i publicznego aż po szerokie spektrum usług służących badaniu i poprawie jakości komunikacji wewnętrznej, kształtowaniu postaw pracowników, niwelowaniu oporu w procesach zmian, podnoszeniu zaangażowania pracowników, kształtowaniu tożsamości wewnętrznej organizacji i zespołów.

Posiadamy silne kompetencje w tworzeniu wyjątkowych platform i kontekstów komunikacyjnych jakimi są organizowane przez nasz wydarzenia specjalne, służące budowaniu relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy oraz sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla celów i działań naszych klientów.

 • Komunikacja wewnętrzna
  Największym problemem w komunikacji wewnętrznej jest iluzja, że ona się dzieje. Zobacz usługi
 • Public relations, Publicity. Public Affairs
  Jakość reputacji, stopień poparcia i zrozumienia dla celów działalności firmy, jej wizji i przedsięwzięć wśród poszczególnych grup interesariuszy decyduje o jej sukcesie i przewadze konkurencyjnej. Posiadamy silne kompetencje w tworzeniu wyjątkowych platform i kontekstów komunikacyjnych służących budowaniu relacji z mediami, liderami opinii, instytucjami otoczenia biznesowego i publicznego oraz sprzyjającego klimatu dla celów i działań naszych klientów. Zobacz usługi
 • Komunikacja w procesie zmian
  Proces przeprowadzenia organizacji przez zmianę dotyczy praktycznie każdej firmy. Ponad 70 proc. tego typu przedsięwzięć nie kończy się sukcesem, z uwagi na brak właściwego zarządzania systemem komunikacji w procesach zmian. Mamy ogromne doświadczenie w planowaniu i realizacji efektywnych strategii komunikacyjnych - wewnętrznych i zewnętrznych wspierających procesy zmian m.in. restrukturyzacje, fuzje, przejęcia, zwolnienia grupowe, wprowadzenie do firmy nowych technologii, procesów, procedur, wprowadzenie na rynek nowych produktów, usług, rebranding, zmiana strategii etc. Zobacz usługi
 • Organizacja wydarzeń specjalnych
  Specjalizujemy się w projektowaniu wydarzeń specjalnych, stanowiących wyjątkowe platformy komunikacyjne, które osadzamy w szerokich kontekstach branżowych, społecznych i edukacyjnych, dzięki czemu służą naszym klientom w budowaniu relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy oraz sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla swoich celów i działań przez lata. Zobacz usługi

Usługi dla miast i regionów -
marketing miejsc - marketing
terytorialny

Sedno marketingu miejsc i budowania marki miejsca dotyczy jej prawdziwej, mocnej, atrakcyjnej reputacji. Reputacja z kolei prowadzi do sukcesu i napędza przychody, inwestycje, przyciąga ludzi i przedsięwzięcia. Miasta i regiony muszą konkurować ze sobą na rynku krajowym i międzynarodowym, na poziomie oferty, talentów, dostępnej infrastruktury, klimatu inwestycyjnego, jak również wizerunku i swojej reputacji. Budowanie spójnego, rozpoznawalnego i pozytywnego wizerunku miejsc (miast/regionów/obszarów metropolitarnych, krajów) jest przepustką do tego, aby móc “być w grze”. Dlatego, kompetencje związane z kształtowanie marki danego miejsca muszą stać się jedną z kluczowych kompetencji związanych z zarządzaniem tym miejscem w przyszłości.

Marketing terytorialny w odniesieniu do miejsc to funkcja zarządzania procesami komunikowania i dostarczenia wartości dla klientów tych  miejsc w obszarze rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego.  To proces zarządzania relacjami z klientami danego miejsca. Miastem, regionem, który ma określoną wizję kształtowania swojej marki, łatwiej jest zarządzać – bo wszyscy wiedzą, czym jest i czym chce być. Miejsce takie łatwiej jest wybrać turystom, inwestorom, studentom spośród wielu podobnych ofert konkurencji. Miasto, które ma silną markę, jest postrzegane pozytywnie nawet wtedy, gdy chwilowo ma jakieś problemy – bo marka trwale zakorzenia się w sercach i umysłach ludzi.

Proces tworzenia wartości dla interesariuszy miasta, czy regionu – jego mieszkańców, partnerów krajowych i międzynarodowych, inwestorów, przedsiębiorców, turystów, instytucji naukowych, badawczo-rozwojowych; proces kształtowania marki miejsca, zarządzania reputacją i wizerunkiem miejsca, promocję turystyczną, gospodarczą, marketing miejsca określane jest mianem brandingu miejsca (place branding).

Place branding  to ogromne zadanie jakie stoi przed władzami miast i regionów w XXI w.  Jest funkcją napędzającą sprzedaż, pozyskiwanie inwestycji, kreującą kulturę i tworzącą dobrobyt. Ma  niebagatelne znaczenie w zrównoważonym rozwoju miast i regionów.

Działania komunikacyjne i promocyjne, które związane będą z procesem kształtowania marki miejsca muszą stanowić coś znaczenie większego niż reklamowanie się, logo, hasła reklamowe. Wymagają systematycznej analizy, monitorowania, koordynacji i ustalenia konkretnych komunikacyjnych celów strategicznych i taktycznych, wspierających realizację określonej wizji – tutaj: wizji rozwoju miasta, regionu (obszaru metropolitarnego, miejsca). Ich zasadniczym celem będzie zapewnienie, aby możliwości danego miejsca,  jego oferta, osiągnięcia, cele i wyzwania były w pełni, w odpowiednim czasie i właściwym odbiorcom  prezentowane, po to, aby budować kapitał niezbędny do odnoszenia sukcesów w zatłoczonym, konkurencyjnym świecie.

Miasta, regiony potrzebują dziś prawdziwej, mocnej, atrakcyjnej reputacji. Reputacja silnie wpływa na sposób, w jaki ludzie wewnątrz i na zewnątrz miasta, regionu myślą o nim, w jaki zachowują się w stosunku do niego, jak reagują na wszystko, co jest w nim realizowane, tworzone, budowane.

 • Promocja turystyczna
  Projektujemy rozwiązania komunikacyjnej "bez zgadywania", świadcząc usługi analityczne i strategiczne. Dzięki temu możemy proponować naszym klientom działania z uwzględnieniem właściwych platform, narzędzi i technik opowiadając o ofercie turystycznej w sposób, który wywołuje zainteresowanie, pozytywne emocje i skojarzenia wśród pożądanych grup docelowych. Zobacz usługi
 • Promocja gospodarcza
  Przygotowujemy wyróżniające się i efektywne strategie promocji gospodarczej dla miast i regionów dostosowane do typów potencjalnych inwestorów oraz propozycje skutecznych, angażujących i przemyślanych taktycznych działań komunikacyjnych, w tym reklamowych, public relations, public affairs, publicity, eventowych i medialnych. Zobacz usługi

Realizacje

Dla naszych klientów korporacyjnych i instytucjonalnych zrealizowaliśmy ponad 150 złożonych, wieloelementowych przedsięwzięć komunikacyjnych. Wszystkie zakończyły się sukcesami, mierzonymi osiągniętymi przez naszych klientów celami biznesowymi, wizerunkowymi i komunikacyjnymi. Tutaj prezentujemy wybrane z nich.

Nasze nagrody

Klienci

Prezentujemy listę klientów CITYBELL, dla których pracujemy i pracowaliśmy dotychczas. Reprezentują oni m.in branżę przemysłową, produkcyjną, telekomunikacyjną, doradczą, prawną, developerską, outsourcingową i shared services, reklamową, mediową, rynek konsumencki oraz miasta, regiony i sektor publiczny, w tym samorządy miast i regionów

Zobacz opinie Klientów o naszej pracy

Dołącz do nas

Zajmujemy się budowaniem relacji i zrozumienia dla idei, więc potrafimy rozmawiać i współpracować. Jesteśmy elastyczni, otwarci i szczerzy w relacjach wewnętrznych oraz w kontaktach z naszymi klientami i partnerami biznesowymi.  Wierzymy, że sukcesy można osiągać tylko wtedy, kiedy naprawdę rozumie się klienta i jego potrzeby. Zawsze bierzemy pełną odpowiedzialność za naszą pracę i słowa. Jesteśmy rzetelni i nie akceptujemy bylejakości. Dotrzymujemy obietnic składanych klientom jak i sobie nawzajem. Zarażamy dobrą energią i lubimy naszą pracę. Stale rozwijamy naszą wiedzę i kompetencje, angażujemy się w działalność dydaktyczną, akademicką oraz badawczą. Wierzymy, że tylko możliwie najlepsze jest wystarczająco dobre – dlatego kształtujemy standardy i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania.  Jeśli to, w co wierzymy jest zgodne z tym, co dla Ciebie jest ważne i chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV i list motywacyjny. Z radością Cię poznamy.

Adres

CITYBELL CONSULTING Sp. z o. o.
Rezydencja Warszawska
ul. Warszawska 43/56
05-820 Piastów (Warszawa)

Regon: 146282927
NIP: 5252537883