Forum Ekonomiczne Go!Spodarka
Public affairs i public relations dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Klient
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
Świadczone usługi
Organizacja wydarzeń specjalnych; Public relations, Public Affairs, Kampania publicity w earned, paid i owned media;

Idea/Cel/Wyzwanie

W marcu 2012 r. blisko 13 tysięcy osób uczestniczyło w Forum Ekonomicznym GO!spodarka zorganizowanym przez Citybell dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W Forum uczestniczyli m.in. przedstawiciele instytucji państwowych, NGOs-ów, Think-Tanków oraz środowiska akademickiego.

Celem projektu było przekazanie opinii publicznej informacji na temat kryzysu ekonomicznego, proponowanych przez Unię Europejską konkretnych rozwiązań na rzecz wyjścia z obecnej sytuacji, a także zwrócenie uwagi na inicjatywy unijne zmierzające do przeciwdziałania kryzysowi w Europe oraz stymulowania inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Realizacja/Rezultaty

  • Forum odbyło się jednocześnie na 6 czołowych w Polsce uczelniach wyższych
  • W wydarzeniu wzięło udział blisko 13 000 osób, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych i komunikacyjnych
  • Citybell powierzono kompleksową organizację wydarzenia, w tym opracowanie merytorycznego programu wydarzenia, rekomendację i pozyskanie prelegentów - czołowych polskich ekonomistów i polityków, współpracę z uczelniami
  • Ponadto Citybell odpowiadała z prowadzenie działań public relations on-line i off-line , w tym komunikację social media oraz public affairs
  • Działania komunikacyjne skierowane były do zróżnicowanej grupy odbiorców - przedstawicieli administracji rządowej, ambasad, organizacji pozarządowych think - tanków, środowisk akademickich i studentów

Realizując powierzone zadania, Citybell Consulting wykazała się wszechstronnością i profesjonalizmem, wskazującym na duże doświadczenie konsultantów w działaniach public relations i public affairs. Wysoko oceniamy działania Citybell Consulting i z pełnym przekonaniem polecamy tę firmę jako wiarygodnego partnera.

Rafał Rudnicki Kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej