Promocja turystyczna regionu w opiniotwórczych mediach - Lubuskie Szlakiem Wina i Miodu

Klient
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Świadczone usługi
Strategia promocji turystycznej, planowanie i realizacja kampanii publicity w earned, paid i owned media, organizacja media study tour

Idea/Cel/Wyzwanie

Dzisiejszy turysta, zwłaszcza ten, który jest szczególnie atrakcyjny dla każdego regionu ? podróżuje przez cały rok, wydaje więcej pieniędzy, szuka oferty wyjątkowej, nietuzinkowej i poszukuje miejsc autentycznych i niezniszczonych masową turystyką. Rosnący w Polsce trend związany z turystyką kulinarną, a także z enoturystyką, z poszukiwaniem unikatowości, stwarza szanse zwrócenia uwagi turystów na województwo lubuskie, które jest na etapie budowania świadomości swojej atrakcyjności turystycznej. Jeden z niewątpliwie atrakcyjnych wyróżników Lubuskiego, jakim są winnice i związany z nimi szlak turystyczny Wina i Miodu nie jest jeszcze szeroko znany na skalę ogólnopolską.

Dlatego Lubuskie w swoich działaniach promocyjnych podejmuje się kooperacji i budowania relacji z przedstawicielami topowych, opiniotwórczych lifestylowych mediów ogólnopolskich, które nadal silnie kształtują trendy i potrzeby swoich czytelników (także w zakresie poznawania nowych, unikatowych miejsc).

Realizacja

  • Citybell w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim opracowało całościową koncepcję budowania relacji i komunikacji z mediami lifestylowymi
  • Jednym z taktycznych działań promocyjnych była organizacja wyjątkowego wyjazdu studyjnego dla dziennikarzy ogólnopolskich do województwa lubuskiego, którego celem było zwrócenie uwagi lifestylowych mediów ogólnopolskich na ofertę turystyczną województwa, promocja szlaku "Wina i Miodu" oraz prezentacja ciekawych, unikatowych miejsc
  • Opracowaliśmy koncepcję kreatywną study tour, odpowiadającą na potrzeby redakcji i dziennikarzy
  • Przygotowany przez nas program study tour zawierał starannie dobrane i przemyślane elementy - tak aby odpowiadać zasadom nowoczesnej prezentacji miejsc
  • Zapewniliśmy koordynację merytoryczną i logistyczną study tour oraz opiekę nad dziennikarzami podczas całego wyjazdu
  • Dokonaliśmy wyboru najwłaściwszych mediów do kampanii publicity
  • Opracowaliśmy zestawy materiałów prasowych

Rezultaty

  • Opracowana przez Citybell Consulting koncepcja study tour była powodem dużego zainteresowania dziennikarzy lifestylowych ofertą regionu
  • W study tour wzięli udział przedstawiciele lifestylowych, opiniotwórczych mediów ogólnopolskich z następujących redakcji: Sukces, National Geographic, Magazyn Wino, Slow Life Food&Garden, Kukbuk, Magazyn Smak oraz Polskie Radio Czwórka
  • W wyniku kampanii powstało 30 wysokojakościowe artykułów i audycji radiowych prezentujących atrakcje turystyczne Lubuskiego, których wartość reklamowa wyniosła - 250 tys. pln