Polsko-Ukraińskie Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie

Klient
Urząd Miasta Rzeszowa, Developres
Świadczone usługi
Badania, analizy komunikacyjne. Audyt komunikacyjny. Ewaluacja progospodarczych działań promocyjnych; Strategia promocji gospodarczej; Stworzenie koncepcji i organizacja wydarzenia specjalnego o charakterze gospodarczym; Progospodarcze kampanie public relations, public affairs, w tym media relations; Organizacja wizyty inwestorskiej

Wyzwanie

Rzeszów jest  atrakcyjnym miejscem dla inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych ze względu na dotychczasowe wyróżniające się w skali całego kraju sukcesy gospodarcze, rozwijającą się infrastrukturę biurową, rynek pracy, wysoki poziom życia oraz dobrą atmosferę dla rozwoju biznesu. Szerokie możliwości rozwoju branży BPO/SSC, w tym w szczególności ITO, R&D, HR i LPO generuje także bliskie sąsiedztwo Krakowa oraz Ukrainy, w tym Lwowa. Dotychczas w Rzeszowie zainwestowały już takie firmy z sektora BPO  jak: Asseco, Randstadt, Carlson Wagonlit Travel, Adecco Poland, Unicall, OP Team S.A.,  Heli-One, Pratt&Whitney czy Mobica,  Deloitte, która otworzyła w Rzeszowie Międzynarodowe Centrum Usług Wspólnych dla Europy  Środkowo-Wschodniej, świadczące usługi związane z księgowością, obsługą IT, administracją i zarządzeniem ryzykiem dla oddziałów Deloitte z 18 krajów.

 

Pierwsze w Polsce Polsko-Ukraińskie Forum Shared Services i Outsourcingu ? autorski projekt Citybell Consulting zaprojektowany specjalnie na potrzeby promocji gospodarczej Rzeszowa w sektorze BPO/SSC, było szczególną okazją  do konfrontacji wiedzy i informacji na temat potencjału Polski i Ukrainy dla dalszego rozwoju branży nowoczesnych usług dla biznesu,  perspektyw rozwoju Rzeszowa i Lwowa w tym obszarze jak również stanowiło kluczowy element promocji gospodarczej Miasta Rzeszowa w tym sektorze.

Realizacja

Polsko-Ukraińskie Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie było  pierwszym i jedynym w 2015 roku międzynarodowym wydarzeniem, którego tematyka porusza kluczowe kwestie dla rozwoju outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i na Ukrainie.

Podczas Forum prezentowane były zagadnienia, informacje, dane, opinie wynikające z najnowszych analiz, doświadczeń, obserwacji trendów i kierunków rozwoju branży nowoczesnych usług dla biznesu. Międzynarodowy, polsko-ukraiński kontekst całego wydarzenia odpowiadał na aktualne zainteresowania szeroko pojętej branży.

Realizacja całości przedsięwzięcia obejmowała:

  • Opracowanie koncepcji merytorycznej wydarzenia
  • Produkcja wydarzenia
  • Opracowanie i realizacja kampanii public relations i public affairs wokół wydarzenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
  • Prowadzenie rozmów i nawiązywanie kontaktów w imieniu Urzędu Miasta Rzeszowa
  • Organizacja wydarzenia towarzyszącego jakim było specjalne study tour dla inwestorów
  • Organizacja uroczystej kolacji z udziałem przedstawicieli branży BPO/SSC oraz Zarządu Miasta Rzeszowa

Rezultaty

W Forum wzięło udział ponad 200 przedstawicieli inwestorów z branży BPO i SSC, firm konsultingowych, audytorskich, real estate, HR, przedstawicieli samorządu, środowisk akademickich oraz organizacji branżowych z Polski i Ukrainy, w tym m.in. CBRE, CIMA Polska, Citybell Consulting Sp. z o.o , Fundacji Pro Progressio, Cushman & Wakefield, Harvey Nash Technology, Heli-One Polska, PwC, Randstad Polska Sp. z o.o,  Walter Herz, Work Service S.A BPO Nextdoor  i inni.

O randze wydarzenia, jak i szerokim zainteresowaniu nim zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie świadczyła obecność szeregu instytucji publicznych i biznesowych tj.: . Ministerstwo Gospodarki, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, ABSL, ASPIRE, PAIiIZ, Mer Lwowa, czy Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Wśród partnerów wspierających wydarzenie znalazły się także 3 wiodące organizacje reprezentujące ponad 150 najważniejszych ? krajowych i międzynarodowych firm z ukraińskiego rynku IT i  ITO, takich jak Ciklum, SoftServe, Eleks, EPAM Systems, GloballLogic oraz N-IX. Są to: IT Ukraine Association, Lwowski Klaster IT oraz Ukrainian Hi-Tech Initiative.

Patronatem honorowym konferencję objął Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa

Wydarzenie zostało uznane przez Magazyn Outsourcing and More oraz Fundację Proprogressio za jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju w 2015 roku

Jako Prezydent Rzeszowa czułem się dumny, że miasto było gospodarzem tak ważnego dla gospodarki wydarzenia, zwłaszcza, że dostrzegamy ogromny potencjał tkwiący w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Uważam również, iż w perspektywie dwóch najbliższych lat sektor ten ma ogromną szansę stać się obok branży lotniczej i IT jednym z wiodących filarów rzeszowskiej gospodarki

Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa