Komunikacja w procesie zmian

Mamy ogromne doświadczenie w planowaniu i realizacji efektywnych strategii komunikacyjnych - wewnętrznych i zewnętrznych wspierających procesy zmian m.in. restrukturyzacje, fuzje, przejęcia, zwolnienia grupowe, wprowadzenie do firmy nowych technologii, procesów, procedur, wprowadzenie na rynek nowych produktów, usług, rebranding, zmiana strategii etc.

Projektowane przez nas strategie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w procesie zmian służą przede wszystkim wspieraniu osiągania celów naszych klientów przy możliwie najmniejszych kosztach finansowych, czasowych, wizerunkowych i psychologicznych.  Są nastawione na eliminowanie lub minimalizowanie oporu społecznego i pracowniczego wobec zmian, budują poparcie i zrozumienie dla decyzji podejmowanych przez zarząd firmy wśród wszystkich grup interesariuszy oraz promocję strategicznych celów firmy.

Uważamy, że kluczowym katalizatorem determinującym sprawne przeprowadzenie procesu zmiany w odniesieniu do komunikacji jest zaplanowanie i przeprowadzenie przemyślanej, adekwatnej do typu organizacji i procesu zmiany diagnozy komunikacyjnej.

Diagnoza taka obejmuje szereg obszarów, w zależności od typu zmiany,  m.in. specyfikę danej zmiany, strukturę organizacyjną firmy, dotychczasową politykę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy, wizerunek firmy, grupy interesariuszy i ich potrzeby informacyjne, możliwe scenariusze zdarzeń, stosowane narzędzia i kanały komunikacyjne, nastroje konsumenckie, stosunek pracowników do zmiany, stosunek liderów formalnych i nieformalnych do zmiany i wiele innych.

Zwiń

Komunikacja wewnętrzna jest funkcją zarządzania. Jest także motorem wszelkim zmian i wsparciem w przeprowadzeniu każdego procesu zmiany. Projektowane przez nas strategie komunikacji wewnętrznej pełnią szczególną rolę, zwłaszcza w obszarach związanych z minimalizowaniem lub niwelowaniem niepokojów wewnętrznych związanych z planowanymi zmianami, budowaniem poparcia i zrozumienia dla celów organizacji w jej wewnętrznym otoczeniu, budowaniu świadomości kierunku zmian wśród pracowników, a także kształtowaniu określonych postaw i budowania zaangażowania wśród pracowników.

Tworzone przez nas rozwiązania komunikacyjne pełnią nie tylko funkcje informacyjne, ale również edukacyjne i prewencyjne. Służą kształtowaniu lub wzmacnianiu tożsamości organizacji, tworzeniu innowacyjnej, pro przedsiębiorczej kultury wewnętrznej i zespołów.

Zwiń

Posiadamy silne kompetencje w projektowaniu strategii komunikacji zewnętrznej w procesie zmiany. Wspieramy naszych klientów w  budowaniu sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla ich celów i działań. Pomagamy w tworzeniu odpowiednich kontekstów oraz polityki informacyjnej, która ma służyć w budowaniu relacji, poparcia i prowadzenia dialogu z kluczowymi zewnętrznymi grupami interesariuszy danej organizacji w procesie zmiany m.in. samorządami, instytucjami otoczenia biznesowego, instytucjami publicznymi, administracją rządową, klientami, konsumentami, organizacjami pozarządowymi i mediami. Tworzymy  scenariusze komunikacyjne. Monitorujemy  realizację strategii i reagujemy na pojawiające się szanse i ewentualne zagrożenia. Oferujemy naszym klientom takie rozwiązania komunikacyjne, dzięki którym odnoszą spektakularne sukcesy wizerunkowe, sprzedażowe i organizacyjne.

Zwiń

Tworzone przez nas rozwiązania komunikacyjne pełnią nie tylko funkcje informacyjne, czy prewencyjne, ale również edukacyjne. W wielu procesach zmian ważne jest podniesienie świadomości, wiedzy i poszerzenie perspektywy zarówno zarządów firm, zespołów jak i kluczowych liderów zmiany w zakresie wybranych zagadnień samego procesu zmiany, jak i roli komunikacji w całym procesie. W zależności od typu zmiany planujemy, projektujemy i realizujemy dedykowane wewnętrzne szkolenia i warsztaty wspierające przeprowadzenie organizacji przez wszystkie etapy zmiany.

Zwiń

Tworzone przez nas rozwiązania komunikacyjne w procesach zmian pełnią nie tylko funkcje informacyjne, czy edukacyjne, ale również prewencyjne. Przy planowaniu działań komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych towarzyszących procesom zmian, poświęcamy wiele uwagi na diagnozę sytuacji wyjściowej.

Tworzymy  scenariusze komunikacyjne. Monitorujemy  realizację strategii komunikacyjnej (tak wewnętrznej jak i zewnętrznej ) i reagujemy na pojawiające się szanse i ewentualne zagrożenia. Oferujemy naszym klientom takie rozwiązania, dzięki którym odnoszą spektakularne sukcesy wizerunkowe, sprzedażowe i organizacyjne, przy jednoczesnym minimalizowaniu lub niwelowaniu ewentualnych sytuacji kryzysowych.

Zwiń

Proces przeprowadzenia organizacji przez zmianę dotyczy praktycznie każdej firmy. Ponad 70 proc. tego typu przedsięwzięć nie kończy się sukcesem, z uwagi na brak właściwego zarządzania systemem komunikacji w procesach zmian. Mamy ogromne doświadczenie w planowaniu i realizacji efektywnych strategii komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych wspierających procesy zmian m.in. restrukturyzacje, fuzje, przejęcia, zwolnienia grupowe, wprowadzenie do firmy nowych technologii, procesów, procedur, wprowadzenie na rynek nowych produktów, usług, rebranding, zmiana strategii etc.

Umiejętność przekazywania właściwych informacji w całym, zazwyczaj bardzo złożonym procesie zmiany, decyduje o skutecznym przeprowadzeniu tego typu przedsięwzięcia. Potrafimy usłyszeć i zrozumieć głos poszczególnych grup interesariuszy, spojrzeć z ich perspektywy na dany problem, określić główne czynniki, osoby, instytucje wpływu etc.  W następnym kroku zaprojektować właściwe komunikaty oraz adekwatne do nich kanały w taki sposób, aby proces zmiany zakończył się sukcesem przy minimalnych kosztach finansowych, wizerunkowych i psychologicznych.

 

Zwiń
Analizy grup i czynników wpływu w procesie zmiany
Budowanie wewnętrznych strategii komunikacyjnych wspierających procesy zmian
Budowanie zewnętrznych strategii komunikacyjnych wspierających procesy zmian
Opracowywanie i wdrażanie cyklów warsztatów i szkoleń wewnętrznych wspierających proces zmian
Zarządzanie komunikacją kryzysową w procesie zmian
Message development

Realizacje w usłudze

Projektowane przez nas programy i systemy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w procesach zmian służą temu, aby kończyły się one dla naszych Klientów sukcesami, przy minimalnych kosztach czasowych, wizerunkowych i psychologicznych.

Nasze nagrody

Klienci

Poniżej przedstawiamy listę naszych klientów, dla których zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy programy wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w procesie zmiany.

Zobacz opinie Klientów o naszej pracy

Kontakt

Będziemy zachwyceni, jeśli skontaktujesz się z nami, więc napisz do nas, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

Wypełnij poprawnie pola oznaczone na czerwono.
Dziękujemy! Twoja wiadomość została poprawnie wysłana.