Festiwal Promocji Miast i Regionów
2007-2011
Największe wydarzenie poświęcone brandingowi miejsc w Europie

Klient
Grupa Ströer w Polsce
Świadczone usługi
Planowanie i wdrożenie strategii public affairs i public relations, media relations, organizacja wydarzeń specjalnych

Idea/Cel/Wyzwanie

Festiwal Promocji Miast i Regionów był największym wydarzeniem poświęconym brandingowi miejsc w Europie. Był również blisko 5 letnią platformą dialogu, budowania relacji i zaufania z otoczeniem samorządowym i społecznym Grupy Ströer w Polsce. Celem projektu była zmiana nastawienia władz miast do firmy oraz nawiązanie kontaktów z osobami mającymi największy wpływ na jej działalność biznesową po stronie administracji samorządowej.

Festiwal wpisał się w nową rzeczywistość w Polsce, związaną z rosnącą świadomością samorządów w zakresie konieczności prowadzenia przemyślanych działań promocyjnych, mających bezpośredni wpływ na sukcesy gospodarcze miast i regionów. Festiwal w znaczący sposób przyczynił się do wytworzenia się ?rynku? marketingu terytorialnego w Polsce.

Na poziomie strategicznym celem tego wieloletniego przedsięwzięcia było:

 • Zaistnienie w świadomości najwyższych rangą urzędników (najważniejszych z punktu widzenia firmy decydentów) z największych miast
 • Zbudowanie szerokiej platformy komunikacji pomiędzy firmą a administracją samorządową, w szczególności zaś z decydentami
 • Stworzenie okazji do nawiązywania częstszych i intensywniejszych kontaktów z samorządami
 • Umożliwienie dostępu do wiedzy dotyczącej bieżącej działalności samorządów istotnej z punktu widzenia działalności biznesowej firmy
 • Zbudowanie wizerunku Grupy Ströer jako liczącego się, silnego, merytorycznego, i odpowiedzialnego partnera w kooperacji z miastami, zwłaszcza w obszarze realizacji projektów promocyjnych

A także

 • Stworzenie znaczącego i prestiżowego forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami na co dzień zajmującymi się tworzeniem i realizacją strategii promocyjnych zmierzających do budowania mocnego, rozpoznawalnego wizerunku miast
 • Integracja środowiska samorządowego, biznesu i branży reklamowej. Umożliwienie samorządom kontaktu z profesjonalistami z Polski i zagranicy
 • Promowanie najwyższych standardów pracy, kreatywności, rzetelności i zaangażowania w procesie budowania wizerunku i promowania miast
 • Uhonorowanie wyróżniających się projektów promocyjnych realizowanych przez samorządy w Polsce

Realizacja:

Festiwal składał się z dwóch zasadniczych elementów:

Konferencji merytorycznej poświęconej zagadnieniom szeroko pojętej promocji miejsc z udziałem wybitnych specjalistów z dziedziny marketingu terytorialnego, reprezentujących m.in miasta i regiony z całego świata, które osiągały znaczące sukcesy wizerunkowe i gospodarcze m.in. z Barcelony (Hiszpania), Virginii (USA), Philadelphii (USA), Berlina (Niemcy), Edynburga (Wielka Brytania), Amsterdamu (Holandia) a także wielu polskich miast i regionów. Prestiżowym elementem każdej edycji Festiwalu był Panel Prezydencki, w którym brali udział prezydenci i marszałkowie z wyróżniających się pod względem promocyjnym miast i regionów.

Konkursu Złote Formaty, którego celem było uhonorowanie wyróżniających się projektów promocyjnych realizowanych przez samorządy w Polsce oraz uroczystej Gali wręczenia nagród Złotych Formatów

 

Wydarzeniu towarzyszyły również zakrojona na szeroką skalę kampania publicity, działania public affairs i public relations obejmujące m.in.: pozyskanie instytucjonalnych partnerów honorowych wydarzenia, ogólnopolska kampania reklamowa oraz działania komunikacyjne skierowane bezpośrednio do samorządów.

Rezultaty

 • Każdego roku Festiwal gromadził ponad 400 uczestników z 270 samorządów oraz przedstawicieli środowiska akademickiego, ośrodków badawczych, biznesu i branży reklamowej
 • W efekcie prowadzonych działań medialnych pojawiło się ponad 1000 publikacji zawierających główne informacje o Festiwalu, Konkursie Złote Formaty oraz Grupie Ströer. Publikacje pojawiły się w prasie ogólnopolskiej, regionalnej (14 z 16 województw) oraz branżowej
 • Do Konkursu Złote Formaty zgłoszonych zostało ponad 200 projektów z blisko 100 miast
 • Grupa Ströer zrealizowała wszystkie swoje cele biznesowe i wizerunkowe
 • Wydarzenie stało się miejscem obowiązkowym dla wszystkich osób zajmujących się profesjonalnie brandingiem miejsc. Spotkało się bardzo dużym uznaniem i aprobatą ze strony przedstawicieli miast i regionów. Było międzynarodowym forum wymiany myśli i idei w odniesieniu do nowoczesnej promocji miejsc

Citybell Consulting przez 5 lat wspierała naszą firmę w planowaniu i realizacji działań public affairs skierowanych do środowiska samorządowego, które od zawsze było dla nas szczególnie ważną grupą interesariuszy. Citybell to bardzo profesjonalny i merytoryczny partner, który w ogromnym stopniu przyczynił się do naszego sukcesu.

Janusz Malinowski Prezes Zarządu Ströer Polska