European Internal Communication & Intranet Meeting

Klient
Kolibro Internal Business Apps
Świadczone usługi
Organizacja wydarzeń specjalnych; Media relations; Public relations

Idea/Cel/Wyzwanie

Firma Kolibro jako niekwestionowany ekspert w zakresie rozwiązań związanych implementacją narzędzi z zakresu komunikacji wewnętrznej, aplikacji i systemów intranetowych chciała rozpocząć dyskusję branżową wokół standardów komunikacji wewnętrznej w Polsce, zarządzania wiedzą w organizacji oraz wykorzystywania nowoczesnych technik do prowadzenia komunikacji z pracownikami. European Internal Communication & Intranet Meeting (EICIM) był pierwszą w Polsce platformą wymiany myśli, doświadczeń i kontaktów dla specjalistów branży IC (Internal Communication), w tym osób odpowiedzialnych za zarządzanie wiedzą oraz za zaplecze technologiczne komunikacji wewnętrznej.

Realizacja

 • Wsparcie przy przygotowaniu programu Kongresu wraz z doborem prelegentów polskich i zagranicznych, panelistów do paneli dyskusyjnych oraz opracowaniu zagadnień merytorycznych dla uczestników panelu i prowadzących
 • Analiza sytuacji wyjściowej w odniesieniu do rynku komunikacji wewnętrznej w Polsce, istniejących wydarzeń dziedzinowych w Europie i na świecie
 • Event Management tzn. kompleksowa organizacja wydarzenia pod kątem logistycznym i organizacyjnym, w tym branding wydarzenia
 • Zaplanowanie i realizacja działań public relations w związku z promocją wydarzenia
 • Pozyskanie partnerów merytorycznych i medialnych wydarzenia
 • Opieka nad prelegentami, panelistami oraz prowadzącymi Kongres i panele dyskusyjne
 • Prowadzenie Biura Organizacyjnego Kongresu
 • Prowadzenie Biura Prasowego Kongresu

Rezultaty

 • Umocnienie świadomości marki Kolibro wśród przedstawicieli największych firm w Polsce reprezentujących branże: finansową, ubezpieczeniową, FMCG, motoryzacyjną, energetyczną, wysokich technologii i wielu innych
 • Wzrost zapytań dotyczących rozwiązań z obszaru komunikacji wewnętrznej i Intranetów oferowanych przez Kolibro
 • Ponad 300 uczestników wydarzenia reprezentujących największe firmy w Polsce

Citybell Consulting to sprawdzony partner w realizacji złożonych projektów komunikacyjnych, doskonale rozumiejący potrzeby różnych grup interesariuszy oraz specyfikę komunikacji public relations B2B. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Citybell.

Aleksander Sala Prezes Zarządu Kolibro