Kampania influencer relations
Orange Blog Talks Look, Taste i Social w trzech odsłonach i trzech miastach

Klient
Orange Polska
Świadczone usługi
Organizacja wydarzeń specjalnych; Public relations, Kampania publicity w earned, paid i owned media, Kampania influencer relations

Idea/Cel/Wyzwanie

Cykl tematycznych spotkań Orange Blog Talks przeprowadzonych w trzech odsłonach: Look, Taste i Social i trzech miastach: Warszawie, Łodzi i Krakowie był spotkaniem blisko 300 ekspertów, trendsetterów, uznanych blogerów oraz tych, którzy są na początku swojej autorskiej drogi.

Celem projektu było stworzenie platformy budowania relacji i networingu służącej rozwojowi polskiej blogosfery oraz budowanie wizerunku Orange jako marki inspirującej blogosferę i wyznaczającej trendy w tym obszarze. Citybell odpowiadała za stworzenie idei, koncepcji i produkcję wydarzenia. Sponsorem tytularnym Blog Talks ® została marka Orange. Połączenie idei Blog Talks było zbierzne z dotychczasową filozofią marki Orange budowania relacji z liderami opinii w internecie.

Projektowi towarzyszyła szeroka kampania komunikacyjna realizowania w wyłącznie w mediach społecznościowych.

Realizacja

W dobie komunikacji internetowej rolę kluczowych liderów opinii w Internecie przejęli blogerzy i vlogerzy - niezależni twórcy treści prezentujący własny punkt widzenia na wybrane tematy. Z roku na rok ich liczba rośnie. Rośnie również ich opiniotwórcza siła. W Polsce odbywał się szereg spotkań "blogerowych" organizowanych w sposób mniej lub bardziej zaplanowany czy systematyczny. Największe wydarzenie poświęcone polskiej blogosferze Blog Forum Gdańsk (Citybell była pomysłodawcą tego wydarzenia i opiekunem merytorycznym 4 jego edycji) , odbywające się raz w roku nie zaspokajało wszystkich potrzeb osób zainteresowanych blogowaniem. Odpowiedzią na ten fakt - były Blog Talks

Nasze działania i usługi doradcze przy realizacji przedsięwzięcia obejmowały:

 • Weryfikację potencjału wprowadzenia na rynek nowego wydarzenia związanego z blogosferą
 • Znalezienie istotnych wyróżników oraz przestrzeni dotychczas nie zagospodarowanej
 • Stworzenie wizji projektu, nazwy oraz formuły
 • Opracowanie koncepcji merytorycznej i scenariuszy poszczególnych wydarzeń
 • Istotnym elementem projektu było zwiększenie szans uczestnictwa wszystkich zainteresowanych poprzez dywersyfikację tematów, terminów i miejsc. Dlatego Orange Blog Talks zostało zrealizowane w trzech odsłonach i trzech miastach: Blog Talks Social - Warszawa; Blog Talks Look Łódź; Blog Talks Taste - Kraków
 • Nawiązanie współpracy z kluczowymi przedstawicielami blogosfery w Polsce - prelegentami Orange Blog Talks byli najpopularniejsi blogerzy, trendsetterzy, dziennikarze, praktycy oraz eksperci zajmujący się daną tematyką
 • Zaplanowanie wieloetapowej kampanii informacyjnej i promocyjnej w social mediach obejmującej: Influencers relations; Komunikację viralową; Kampanię reklamową
 • Zaplanowanie sprawnego systemu rejestracji i weryfikacji zgłoszeń
 • Zaplanowanie systemu oceny wydarzeń
 • Wybór właściwego venue spotkań odpowiadających charakterowi całego przedsięwzięcia
 • Zaplanowanie oprawy wizualnej wydarzeń, fotograficznej oraz video oraz elementów networkingowych

Rezultaty

 • Ponad 36 500 ! wyświetleń materiałów foto i video
 • 630 minut wystąpień i warsztatów
 • Audytorium liczące blisko 300 uczestników
 • 352 publikacje w mediach społecznościowych i na blogach najbardziej opiniotwórczych liderów opinii w internecie
 • Ok. 45 000 impresji tweetów z każdego z wydarzeń
 • Podczas wydarzeń - #OrangeBlogTalks - był jednym z najpopularniejszych hashtagów
 • Orange Blog Talks stało się jednym z najważniejszych wydarzeń dedykowanych blogosferze w roku 2013
 • Udział 21 rozpoznawalnych i cenionych ekspertów i blogerów m.in. Pawła Tkaczyka, Natali Hatalskiej, Michała Góreckiego, Elizy Wydrych-Strzeleckiej (Fashionelka), Joanny Glogazy (StyleDigger), Łukasza Ziętka, Doroty Kamińskiej (Pozytywna Kuchnia), Pauliny Wnuk (From movie to the kitchen), Beaty Marek (www.cyberlaw.pl), Kacpra Szczepanowskiego (Agencja Wunderman), Jakuba Kazmierczyka (www.blog.jakubkazmierczyk.pl), Doroty Wdowinskiej-Rozbickiej (www.smakuje.blox.pl), Michała Zaczyńskiego (dziennikarz, Z-ca Red. Naczelnego Fashion Magazine) i inni...