Strategia promocji gospodarczej Miasta skierowanej do sektora BPO/SSC

Klient
Urząd Miasta Rzeszowa
Świadczone usługi
Badania, analizy komunikacyjne; Audyt komunikacyjny; Ewaluacja progospodarczych działań promocyjnych; Strategia promocji gospodarczej; Symulacja inwestorska

Idea/Cel/Wyzwanie

Rzeszów znajduje się w gronie miast, które dynamicznie się rozwijają, w sposób aktywny pozyskują inwestorów, dotychczas głównie z sektorów przemysłowych i produkcyjnych. W 2015 roku obszar zainteresowań gospodarczych Rzeszowa poszerzył się o sektor nowoczesnych usług biznesowych- BPO/SSC/IT oraz R&D.

 

Z uwagi na atrakcyjność sektora nowoczesnych usług biznesowych ? jest nim zainteresowanych szereg miast w Polsce i na świecie. Na mapie miast dotychczas uważanych przez inwestorów za szczególnie interesujące (obok Warszawy, Trójmiasta, Katowic, Krakowa, Szczecina, Łodzi, Wrocławia), pojawiły się nowe ośrodki. W tym gronie znalazł się także Rzeszów.  Oznaczało to również, że Rzeszów musiał liczyć się z silną konkurencją innych ośrodków miejskich, dla których sektor usług wspólnych jest strategiczny i szczególnie istotny.

Bardzo istotne dla miasta stało się posiadanie strategii promocji gospodarczej skierowanej do sektora nowoczesnych usług wspólnych,  która miałaby charakter usystematyzowanych, wyróżniających się działań komunikacyjnych, wykorzystujących zintegrowane instrumenty komunikacji, a także być na tyle silna, żeby móc przebić się wśród komunikatów, działań i wydarzeń podejmowanych i organizowanych przez miasta konkurencyjne.

Realizacja i rezultaty

Na podstawie wniosków z przeprowadzonej obszernej analizy i ewaluacji dotychczasowego sposobu promocji gospodarczej Miasta Rzeszowa, Citybell Consulting opracowała propozycje pro gospodarczych działań taktycznych, których celem było pozyskiwanie inwestorów z sektora BPO/SSC, które obejmowały m.in.

  • Rekomendacje dla przygotowywanych materiałów promocyjnych dotyczących pozyskiwania inwestycji z obszaru BPO/SSC/IT/R&D
  • Rekomendacje dla działań o charakterze B2U (business to university).
  • Rekomendacje dla wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych (pośrednich i bezpośrednich).
  • Rekomendacje dla organizacji wydarzeń specjalnych, dedykowanych promocji gospodarczej.
  • Rekomendacje dotyczących funkcjonowania obsługi inwestora w Mieście Rzeszowie.
  • Propozycje działań w zakresie kontaktów z branżowymi mediami krajowymi i zagranicznymi.
  • Propozycje działań projektowych na rynkach polskim i zagranicznym.
  • Propozycje działań kreatywnych i reklamowych (działania BTL oraz ATL) na rynkach polskim i zagranicznym.
  • Propozycje działań public relations o public affairs na rynkach polskim i zagranicznym obejmujące m.in. kooperację z instytucjami otoczenia biznesowego, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, międzynarodowymi izbami gospodarczymi oraz instytucjami branżowymi w Polsce i za granicą.
  • Wskazanie kluczowych obszarów wymagających uzupełnienia, optymalizacji lub całkowitej zmiany.

Realizacja powierzonych Citybell Consulting działań doradczych świadczy o dogłębnym zrozumieniu zagadnienia promocji gospodarczej i profesjonalizmie w podejściu do postawionych zadań. Przygotowane przez firmę dokumenty analityczne i strategiczne oceniamy bardzo wysoko i potwierdzamy, że całkowicie spełniły one nasze oczekiwania. Przez cały czas naszej współpracy doradcy Citybell Consulting profesjonalnie i z zaangażowaniem realizowali powierzone zadania. Z pełnym przekonaniem mogę zarekomendować Citybell Consulting jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera, który oferuje bogate wsparcie i doświadczenie zarówno w promocji oferty gospodarczej a także jej kształtowania

Roman Holzer Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa