Public affairs dla inwestycji realizowanej w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Meble miejskie dla Warszawy

Klient
Konsorcjum AMS SA i Ströer Polska
Świadczone usługi
Public relations, Public Affairs, Organizacja wydarzeń specjalnych

Idea/Cel/Wyzwanie

W maju 2010 r. Miasto st. Warszawa ogłosiło konkurs na koncesję na budowę i konserwację 1580 wiat przystankowych w Warszawie o wartości ponad 85 mln PLN. Do konkursu zgłosiło się pięć podmiotów, w tym silne firmy konkurencyjne o międzynarodowym doświadczeniu. Dwie wiodące firmy działające w Polsce w sektorze reklamy zewnętrznej – firma AMS SA oraz Ströer Polska postanowiły połączyć siły i doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych z wyposażaniem miast w meble miejskie i utworzyły konsorcjum.

Tego rodzaju przedsięwzięcia miejskie są społecznie wrażliwe, a wybrany oferent musi cieszyć się dobrą reputacją, wykazać doświadczeniem i zapewnić zarówno miasto jak i jego mieszkańców, że oferowane przez niego produkty spełnią oczekiwania na wielu poziomach: funkcjonalnym, designu, konserwacji i komunikacji reklamowej w przestrzeni miejskiej. Dlatego tak istotne było zaplanowanie i przeprowadzenie działań komunikacyjnych służących m.in.:

– Kreowaniu świadomości poziomu technologicznego i walorów estetycznych mebli miejskich oferowanych przez Konsorcjum

– Edukacji na temat wielowymiarowości zagadnienia (uporządkowanie przestrzeni miejskiej, funkcje mebli miejskich, partnerstwo publiczno-prywatne)

– Zaprezentowanie firm AMS i Ströer jako ekspertów w zakresie realizacji projektów mebli miejskich w Polsce i zagranicą

– Pokazanie firm AMS i Ströer jako solidnego partnera dla miast

Działania komunikacyjne miały na celu budowanie wizerunku firm AMS i Ströer jako ekspertów

w dziedzinie mebli miejskich oraz pozycjonowanie konsorcjum jako “naturalny” wybór i najlepszego partnera dla miasta Warszawy. Adresatem działań komunikacyjnych byli przede wszystkim urzędnicy miejscy (Warszawa), urzędnicy z innych miast, architekci miejscy, media i mieszkańcy Warszawy.

Realizacja

Konsorcjum AMS-Ströer chcąc podzielić się swoim unikatowym doświadczeniem z przedstawicielami miast oraz architektami, postanowiło zorganizować w Warszawie jedyne w Polsce Seminarium dotyczące mebli miejskich pt. "Mała architektura w wielkim mieście". Seminarium było także jednym ze strategicznych działań Konsorcjum AMS-Ströer, którego celem było zwiększenie szans na zdobycie kontraktu na budowę i konserwację wiat przystankowych w Warszawie

Citybell Consulting była odpowiedzialna za:

 • Opracowanie strategii działań public affairs związanych z przystąpieniem do postępowania
 • Monitoring mediów, analiza oczekiwań społecznych w odniesieniu do wiat przystankowych
 • Opracowanie strategii komunikacji prewencyjnej w sytuacji ewentualnego kryzysu medialnego
 • Opracowanie scenariuszy zdarzeń
 • Strategiczne doradztwo w zakresie komunikacji wokół Seminarium dotyczące mebli miejskich pt. "Mała architektura w wielkim mieście"
 • Komunikację do partnerów biznesowych i instytucjonalnych
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z mediami oraz interesariuszami
 • Działania związane z budowaniem relacji z otoczeniem pozabiznesowym oraz realizacją Seminarium pod kątem organizacyjnym, logistycznym, jak i komunikacyjnym.
 • Ułożenie programu, dobór prelegentów z Polski i zagranicy oraz opracowanie materiałów konferencyjnych zawierających wszystkie najważniejsze informacje związane z designem i nowoczesną konstrukcją mebli miejskich, informacjami na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz najciekawszymi przykładami rozwiązań w zakresie mebli miejskich ze świata.

Rezultaty

 • Seminarium i wystawa poświęcone zagadnieniom związanym z designem, konstrukcją i wdrożeniami mebli miejskich "Mała architektura w wielkim mieście" cieszyło się dużym zainteresowaniem pośród urzędników zaangażowanych w tematykę związaną z meblami miejskimi w Polsce.
 • Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Unia Metropolii Polskich i Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich.
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich przyjęło rolę obserwatora merytorycznego Seminarium. Przedstawiciele powyższych organizacji uczestniczyli w Seminarium.
 • Konsorcjum AMS-Ströer wygrało pod koniec 2012 roku przetarg na wymianę 1580 wiat przystankowych w Warszawie

Konsorcjum powierzyło Citybell Consulting doradztwo oraz kompleksową obsługę w zakresie strategii pubcli affairs i public relation przy staraniach Konsorcjum o uzyskanie koncesji na budowę wiat przystankowych dla Warszawy. Cenimy sobie doświadczenie Citybell w zakresie realizacji projektów public relations i public affairs szczególnie we współpracy z samorządami. Działania realizowane przez firmę były wykonane na najwyższym poziomie. Z pełnym przekonaniem możemy zarekomendować Citybell jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera.

Marek Kuzaka, Wiceprezes Zarządu AMS SA, Janusz Malinowski, Prezes Zarządu Ströer Polska