Organizacja wydarzeń specjalnych

Wydarzenie specjalne zazwyczaj jest dużym i kosztownym przedsięwzięciem.  Jest  szczególną platformą i kontekstem komunikacyjnym służących budowaniu relacji firmy czy organizacji z jej szerokimi grupami interesariuszy m.in. klientami, kontrahentami, pracownikami, mediami, liderami opinii, instytucjami otoczenia biznesowego i publicznego. Pozwala na kreowanie  sprzyjającego klimatu dla celów i działań danej firmy.

Projektowanie wizji, idei, koncepcji merytorycznej danego wydarzenia zawsze poprzedzamy staranną analizą sytuacji wyjściowej, w której bierzemy pod uwagę szereg aspektów m.in. cele strategiczne, które mają być osiągnięte, dotychczasowe działania komunikacyjne klienta, specyfikę branży, w której działa dana firma, obecność na rynku konkurencyjnych wydarzeń, specyfikę grup docelowych wydarzenia, trendy w danej branży i wiele innych czynników.

Wnioski z analizy pozwalają nam na opracowanie takiej strategii, która sprawi, że wydarzenie przykuje uwagę grup otoczenia i mediów, będzie istotne dla ludzi i będzie prezentować firmę we właściwych kontekstach, przynosząc długoterminowe sukcesy i korzyści naszym klientom.

Zwiń

Wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy projektować i realizować wydarzenia specjalne, które pozwalają naszym klientom odnosić spektakularne sukcesy wizerunkowe, sprzedażowe, a także zyskać znaczącą siłę oddziaływania na kluczowe grupy otoczenia.

Wierzymy w odważną, przemyślaną wizję wydarzenia specjalnego, bo tylko dzięki niej wydarzenie może stanowić silną, markową, długoterminową platformę budowania relacji, wizerunku i osiągania celów biznesowych. Projektowanie wizji, idei, koncepcji merytorycznej danego wydarzenia zawsze poprzedzamy staranną analizą sytuacji wyjściowej.

Z racji wieloletnich doświadczeń w realizacji złożonych projektów komunikacyjnych posiadamy silne relacje, kontakty i umiejętności pozyskiwania wyjątkowych gości specjalnych, prelegentów, liderów opinii, partnerów instytucjonalnych, biznesowych i merytorycznych. Wiemy również, co należy zrobić, aby wydarzenia specjalne już na poziomie wizji i idei gwarantowało obecność kluczowych, z punktu widzenia naszych klientów i celów komunikacyjnych, interesariuszy.

Zwiń

Potrafimy projektować wydarzenia specjalne, które pozwalają naszym klientom odnosić spektakularne sukcesy wizerunkowe, sprzedażowe, a także zyskać znaczącą siłę oddziaływania na kluczowe grupy otoczenia. Już na etapie tworzenia koncepcji wydarzeń specjalnych zawsze definiujemy mierniki efektywności rekomendowanych przez nas działań. Kluczowe elementy takie jak: wizja, idea, tematy przewodnie, zagadnienia, formuła, scenariusz, potencjalni partnerzy, miejsce, goście specjalni, imprezy towarzyszące, oprawa wizualna, elementy dodatkowe ? konkursy, koncerty, gale, kolacje, wykłady itp. oraz strategia komunikacyjna są dobrane i zaprojektowane w sposób, który bezpośrednio przekłada się na osiąganie celów biznesowych naszych klientów.

Zwiń

Z racji wieloletnich doświadczeń w realizacji złożonych projektów komunikacyjnych posiadamy silne relacje, kontakty i umiejętności pozyskiwania wyjątkowych gości specjalnych, prelegentów, liderów opinii, partnerów instytucjonalnych, biznesowych i merytorycznych. Wiemy również, co należy zrobić, aby wydarzenia specjalne już na poziomie wizji i idei gwarantowało obecność kluczowych, z punktu widzenia naszych klientów i celów komunikacyjnych, interesariuszy.

Zwiń

Nasze wydarzenia i towarzyszące im kampanie promocyjne i informacyjne skutecznie skupiają uwagę grup, do których wydarzenia są kierowane.  Zapewniają obecność ważnych partnerów, frekwencję i publicity. Posiadamy umiejętność przekazywania właściwych informacji, które są w stanie odpowiedzieć na pytanie ?dlaczego kogokolwiek miałoby obchodzić dane wydarzenie??. Z racji wieloletnich doświadczeń w realizacji złożonych projektów komunikacyjnych posiadamy silne relacje, kontakty i umiejętności pozyskiwania wyjątkowych gości specjalnych, prelegentów, liderów opinii, partnerów instytucjonalnych, biznesowych i merytorycznych.

Zwiń

Zarządzając całościową produkcją wydarzenia na każdym etapie jego powstawania i promocji, dbamy o wszystkie, nawet najmniejsze elementy. Wierzymy, że wszystko jest komunikatem. Dlatego zapewniamy naszym klientom kompleksową, staranną obsługę oraz zaangażowany, doświadczony  i profesjonalny zespół specjalistów ds. komunikacji, public relations, public affairs, event managerów, projektantów, scenografów, techników i wielu innych.

Zwiń
Analiza sytuacji wyjściowej
Tworzenie wizji, idei i koncepcji merytorycznych wydarzeń
Projektowanie kluczowych elementów wydarzenia
Dobór gości specjalnych, prelegentów, liderów opinii, partnerów instytucjonalnych, biznesowych i merytorycznych wydarzenia
Projektowanie i implementacja strategii public relations, publicity i public affairs wokół wydarzenia
Produkcja, logistyka, branding, Biuro organizacyjne wydarzenia

Realizacje w usłudze

Specjalizujemy się w projektowaniu wydarzeń specjalnych, stanowiących wyjątkowe platformy komunikacyjne, które osadzamy w szerokich kontekstach branżowych, społecznych i edukacyjnych, dzięki czemu służą naszym klientom w budowaniu relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy oraz sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla swoich celów i działań przez lata.

Nasze nagrody

Klienci

Poniżej przedstawiamy listę naszych Klientów, dla których stworzyliśmy autorskie, cykliczne i rozpoznawalne w skali kraju wydarzenia specjalne, które przyniosły naszym klientom sukcesy wizerunkowe i sprzedażowe.

Zobacz opinie Klientów o naszej pracy

Kontakt

Będziemy zachwyceni, jeśli skontaktujesz się z nami, więc napisz do nas, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

Wypełnij poprawnie pola oznaczone na czerwono.
Dziękujemy! Twoja wiadomość została poprawnie wysłana.