Ogólnopolska kampania public affairs i publicity
Stawka większa niż 8 MLD

Klient
Związek Miast Polskich
Świadczone usługi
Kampania publicity w earned, paid i owned media; Organizacja wydarzeń specjalnych; Public relations, Komunikacja w sytuacji kryzysowej, Public Affairs

Idea/Cel/Wyzwanie

Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii Stawka większa niż 8 MLD, wyjaśniającej cele obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządów terytorialnego. Celem kampanii było zwrócenie uwagi opinii publicznej, parlamentarzystów, polityków a przede wszystkim rządu na konsekwencje, jakie ponoszą samorządu oraz mieszkańcy miast, miasteczek i wsi z powodu szeregu nieprzemyślanych decyzji ustawodawczych wprowadzonych przez Sejm na przestrzeni ostatnich lat. Kampania była zdecydowanym impulsem do rozpoczęcia faktycznej, merytorycznej debaty z rządem na temat stanu finansów samorządowych. Kampania wspierała proces zbierania podpisów pod projektem Ustawy o zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja

Citybell Consultig odpowiadała za:

 • Zaplanowanie całościowej strategii komunikacyjnej kampanii
 • Zaplanowanie i realizację kampanii media relations
 • Przygotowanie podręcznika komunikacyjnego dla wszystkich partnerów i stron zaangażowanych w kampanię
 • Zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej
 • Opracowanie wypowiedzi i komentarzy ekspertów kampanii w formie video i tekstowej
 • Opracowanie kotwic medialnych związanych z przebiegiem kampanii
 • Koordynacja wszystkich działań związanych z powstaniem serwisu internetowego dedykowanego akcji www.stawka8mld.pl
 • Opracowanie materiałów prasowych i informacyjnych
 • Realizację działań związanych wydarzeniami specjalnymi kampanii: konferencji prasowych, happeningów
 • Przygotowanie Road show medialnego
 • Koordynację opracowania i produkcji materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z akcją zbierania 100 tys podpisów pod projektem ustawy
 • Bezpośrednie kontakty z kluczowymi, opiniotwórczymi mediami
 • Przygotowanie prezentacji merytorycznych

Rezultaty

 • Ponad 150 merytorycznych, obszernych publikacji medialnych w kluczowych mediach gospodarczych i społecznych
 • Doprowadzenie do pierwszego spotkania z rządem w sprawie finansów jednostek samorządu terytorialnego
 • Zebranie 100 tys. podpisów pod projektem ustawy

Przez cały czas naszej współpracy konsultanci Citybell profesjonalnie i z zaangażowaniem realizowali powierzone zadania. Z pełnym przekonaniem możemy zarekomendować Citybell Consulting jako wiarygodnego partnera, który oferuje specjalistyczne wsparcie i bogate doświadczenie w komunikacji społecznej, public relations i public affairs.

Andrzej Porawski Dyrektor Biura Związku Miast Polskich