INTERNALE POLAND
Ogólnopolski konkurs na najlepszy Portal Intranetowy, Strategię i Osobowość Komunikacji Wewnętrznej

Klient
Kolibro Internal Business Apps
Świadczone usługi
Organizacja wydarzeń specjalnych; Media relations; Public relations

Idea/Cel/Wyzwanie

Firma Kolibro Internal Business Apps postanowiła jako pierwsza w Polsce stworzyć unikalny na skalę krajową konkurs na Najlepszy Portal Intranetowy, Strategię i Osobowość Komunikacji Wewnętrznej. Kluczowym założeniem przedsięwzięcia było promowanie branży Intranetów i komunikacji wewnętrznej w Polsce oraz rozpoczęcie dyskusji branżowej wokół standardów w dziedzinie komunikacji wewnętrznej, zarządzania wiedzą w organizacji oraz wykorzystywania nowoczesnych technik do prowadzenia komunikacji z pracownikami.

Realizacja

 • Kompleksowe przygotowanie formuły konkursu we współpracy z Kolibro Internal Business Apps
 • Prowadzenie działań komunikacyjnych służących wzbudzeniu zainteresowania wśród osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację działań w zakresie komunikacji wewnętrznej w organizacjach, specjalistów IT, managerów HR, dyrektorów personalnych, przedstawicieli zarządów, ekspertów zarządzania wiedzą, administratorów, praktyków oraz profesjonalistów reprezentujących środowisko naukowe
 • Pozyskanie oraz stała komunikacja i współpraca z członkami Jury konkursu INTERNALE POLAND, w tym koordynacja wszystkich etapów głosowania
 • Prowadzenie Biura Organizacyjnego konkursu, przyjmowanie zgłoszeń konkursowych oraz bieżący kontakt z osobami zgłaszającymi prace konkursowe - koordynacja kolejnych etapów konkursu
 • Opracowanie koncepcji strony www dedykowanej konkursowi pod kątem funkcjonalności oraz zawartości, jak i kompleksowe opracowanie contentu na stronę www
 • Organizacja uroczystej Gali wręczania nagród i wyróżnień w konkursie INTERNALE POLAND
 • Prowadzenie Biura Prasowego konkursu oraz opieka nad dziennikarzami w czasie trwania uroczystej Gali INTERNALE POLAND

Rezultaty

 • W pierwszym w Polsce konkursie na Najlepszy Portal Intranetowy, Strategię i Osobowość Komunikacji Wewnętrznej zgłoszonych zostało blisko 50 projektów w 5 kategoriach konkursowych
 • Ponad 100 osób uczestniczyło w uroczystej Gali wręczania nagród i wyróżnień w konkursie INTERNALE POLAND
 • Konkurs na Najlepszy Portal Intranetowy, Strategię i Osobowość Komunikacji Wewnętrznej rozpoczął ogólnopolską dyskusję w mediach oraz środowisku branżowym nt. standardów komunikacji wewnętrznej w Polsce, zarządzania wiedzą w organizacji oraz wykorzystywania nowoczesnych technik do prowadzenia komunikacji z pracownikami
 • Firma Kolibro Internal Business Apps, jako inicjator Konkursu zwiększyła swoją rozpoznawalność wśród potencjalnych klientów oraz umocniła swoją pozycję eksperta w zakresie kreowania oraz propagowania standardów komunikacji wewnętrznej w Polsce

Citybell Consulting to sprawdzony partner w realizacji złożonych projektów komunikacyjnych, doskonale rozumiejący potrzeby różnych grup interesariuszy oraz specyfikę komunikacji public relations B2B. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Citybell.

Aleksander Sala Prezes Zarządu Kolibro