Urząd Miasta Rzeszowa - Symulacja inwestorska

Klient
Urząd Miasta Rzeszowa
Świadczone usługi
Symulacja inwestorska

Wyzwanie

Celem przeprowadzenia symulacji było dokonanie analizy poszczególnych etapów organizacji wizyty inwestorskiej, począwszy od nawiązania pierwszego kontaktu, poprzez przeprowadzenie rzeczywistego spotkania, na kontaktach po zakończeniu wizyty kończąc.

Audytorzy Citybell Consulting przeprowadzili analizę standardów, czasy reakcji, wiedzę, doradztwo, jakość komunikacji z potencjalnym inwestorem, umiejętność rozpoznania jego potrzeb, sposób prezentacji oferty, umiejętność odpowiedzi na pytania inwestora i wyjaśnienia wątpliwości.

Realizacja i rezultaty

  • Ocena, które działania związane z organizacją wizyt inwestorskich należy kontynuować w bieżącej formie, a które powinny zostać skorygowane i w jaki sposób
  • Optymalizacja i udoskonalenia procesów i procedur związanych z obsługą inwestora
  • Podniesienie jakości i efektywność obsługi inwestora polskiego i zagranicznego