Promocja gospodarcza

Miasta i regiony licząc się rozwojem hiperkonkurencji ze strony innych miejsc na świecie, wkrótce staną w obliczu konieczności przeskalowania się, szukania siły we współpracy, tworzeniu wspólnej oferty i łączeniu środków finansowych dla realizacji większych celów, także promocyjnych. Promocja gospodarcza będzie musiała koncentrować się wokół kluczowych przedsięwzięć, atutów, przewag i aktywności i być wyrażana w spójnym systemie narracji.

Badania, analizy komunikacyjne. Audyt komunikacyjny. Ewaluacja progospodarczych działań

Jesteśmy firmą, która projektuje rozwiązania komunikacyjnej “bez zgadywania”, świadcząc usługi analityczne i badawcze. Dzięki temu możemy proponować naszym klientom działania z uwzględnieniem właściwych platform, narzędzi i technik prezentując rynkowi ofertę gospodarczą miasta czy regionu w sposób, który odpowiada potrzebom poszczególnych grup inwestorów i który będzie skłaniał ich do zainteresowania się danym miejscem.

Jedną z naszych wyjątkowych usług jest audyt komunikacyjny służący ewaluacji dotychczasowych pro gospodarczych działań promocyjnych. Dzięki audytowi możliwe jest zyskanie nowej perspektywy spojrzenia na kolejne wyzwania komunikacyjne związane z promocją gospodarczą miasta/regionu, eliminacja niepotrzebnych działań taktycznych oraz nieefektywnych praktyk, określenie właściwych celów strategicznych, taktycznych promocji gospodarczej dla danego miejsca, wskazania pożądanych technik marketingowych, efektywniejsze planowanie działań i zarządzanie budżetem promocyjnym.

Zwiń

Strategia promocji gospodarczej

Sukces lubi system, dlatego tak ważne jest podejście strategiczne do zarządzania promocją gospodarczą. Przygotowywanie przez nas koncepcje strategii promocji gospodarczej dla miast i regionów obejmują m.in. w segmentację inwestorów, segmentację oferty inwestycyjnej, wyznaczenie głównych celów komunikacyjnych, propozycje skutecznych, angażujących i przemyślanych taktycznych działań komunikacyjnych, w tym reklamowych, public relations, public affairs, publicity, eventowych, medialnych z uwzględnieniem mediów earned, paid i owned media oraz kontent marketingowych.

Zwiń

Symulacje inwestorskie

Symulacja inwestorska stanowi analizę poszczególnych etapów obsługi inwestora, począwszy od nawiązania pierwszego kontaktu, poprzez przeprowadzenie rzeczywistego spotkania, na kontaktach po zakończeniu wizyty kończąc.

Głównym celem oferowanej przez nas symulacji inwestorskiej jest szczegółowe prześledzenie wszelkich procesów wchodzących w skład obsługi inwestora po to, aby na podstawie wyciągniętych z symulacji wniosków ocenić, które działania należy kontynuować w bieżącej formie, a które powinny zostać skorygowane i w jaki sposób. Na podstawie pozyskanej w ten sposób wiedzy osoby, biura, wydziały odpowiedzialne za obsługę inwestora w samorządach będą w stanie zoptymalizować swoje procesy i procedury, a co za tym idzie ponieść jakość i efektywność swojej pracy.

Zwiń

Planowanie i organizacja promocyjnych wydarzeń specjalnych o charakterze gospodarczym

Posiadamy silne kompetencje w tworzeniu wyjątkowych platform i kontekstów do budowania relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy, sprzyjających osiąganiu celów pro gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji B2B, public relations oraz public affairs.

Zrealizowaliśmy z sukcesami kilkadziesiąt autorskich, projektowanych specjalnie na potrzeby Klienta wydarzeń o charakterze gospodarczym, w których brali udział przedstawiciele biznesu, reprezentanci czołowych firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu z Polski i zagranicy, firmy R&D, środowiska akademickie, wiodące firmy konsultingowe, audytorskie, real estate, HR oraz czołowe organizacje branżowe, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, ministerstw i samorządów.

Zwiń

Progospodarcze kampanie public relations, w tym media relations oraz public affairs

Projektowane przez nas kampanie służące promocji gospodarczej miasta czy regionu mają różne wątki, różnorodne konteksty, po to, aby zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami potencjalnych inwestorów dostarczyć właściwych informacji o ofercie gospodarczej danego miejsca. Projektujemy przemyślane, wyróżniające się, efektywne i nagradzane pro gospodarcze kampanie promocyjne uwzględniające instrumenty kreowania publicity w opiniotwórczych mediach gospodarczych, biznesowych i branżowych, a także działania public relations służące budowaniu sieci kontaktów, relacji z właściwymi instytucjami otoczenia biznesowego oraz działania content marketingowe.

Zwiń

Wsparcie komunikacyjne ważnych projektów inwestycyjnych

Miasta podejmują zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcia inwestycyjne m.in. związane z rozwojem infrastruktury drogowej, sportowej, komunalnej, kulturalnej, targowej, technologicznej etc. Przedsięwzięcia tego typu wymagają zapewnienie przemyślanych działań komunikacyjnych skierowanych do wewnątrz jak i na zewnątrz miasta. Stanowią często silny argument pozwalający na zwrócenie uwagi na miasto przez potencjalnych inwestorów lub też zbudowanie zrozumienia i poparcia dla danego typu inwestycji wśród jego interesariuszy. Projektowane przez nas wspierające ważne projekty inwestycyjne działania komunikacyjne pozwalają z jednej strony na wyciągnięcie maksymalnych korzyści wizerunkowych, z drugiej na minimalizowanie ewentualnych kryzysów.

Zwiń
Badania, analizy komunikacyjne. Audyt komunikacyjny. Ewaluacja progospodarczych działań
Strategia promocji gospodarczej
Symulacje inwestorskie
Planowanie i organizacja promocyjnych wydarzeń specjalnych o charakterze gospodarczym
Progospodarcze kampanie public relations, w tym media relations oraz public affairs
Wsparcie komunikacyjne ważnych projektów inwestycyjnych

Realizacje w usłudze

Posiadamy silne kompetencje w tworzeniu wyjątkowych platform i kontekstów do budowania relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy, sprzyjających osiąganiu celów gospodarczych miast i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji B2B, public relations oraz public affairs. Zrealizowaliśmy z sukcesami kilkadziesiąt autorskich, specjalnie zaprojektowanych wydarzeń o charakterze gospodarczym, w których brali udział przedstawiciele biznesu, reprezentanci czołowych firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu z Polski i zagranicy, firmy R&D, środowiska akademickie, wiodące firmy konsultingowe, audytorskie, real estate, HR oraz czołowe organizacje branżowe, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, ministerstw i samorządów.

Klienci

Zobacz opinie Klientów o naszej pracy

Kontakt

Będziemy zachwyceni, jeśli skontaktujesz się z nami, więc napisz do nas, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

Wypełnij poprawnie pola oznaczone na czerwono.
Dziękujemy! Twoja wiadomość została poprawnie wysłana.