Komunikacja wewnętrzna

Jest funkcją zarządzania, a nie dystrybucją informacji. Powinna być motorem wszelkim zmian i wsparciem w kształtowaniu tożsamości i innowacyjnej, proprzedsiębiorczej kultury wewnętrznej organizacji i zespołów.

Audyt i ewaluacja komunikacji wewnętrznej jest momentem zatrzymania się i weryfikacji efektywności i skuteczności dotychczasowych działań organizacji w obszarze komunikacji wewnętrznej.

Oferowany przez nas audyt służy naszym klientom przede wszystkim:

– W zyskaniu odpowiedniej perspektywy spojrzenia na dotychczas realizowane przedsięwzięcia, wykorzystywane narzędzia i kanały komunikacji wewnętrznej w organizacji
– Określeniu kultury komunikacji wewnątrz danej organizacji
– Wskazaniu kluczowych dla osiągnięcia poszczególnych celów organizacji kategorii kanałów i sposobów komunikacji wewnętrznej
– Określeniu właściwych taktyk dla budowania zaangażowania pracowników na poziomie  racjonalnym i emocjonalnym
– Uchwyceniu rodzaju informacji i kontekstów, które są najbardziej pożądane przez pracowników – w zależności od zakresu ich odpowiedzialności oraz pełnionych funkcji
w organizacji
– Określeniu właściwych celów strategicznych i taktycznych dla strategii komunikacji wewnętrznej
– Dokonaniu oceny ogólnego postrzegania dotychczasowego sposobu komunikacji wewnętrznej w firmie przez pracowników
– Zweryfikowaniu obszarów, w jakich pracownicy widzieliby konieczne zmiany
– Zweryfikowaniu  stopnia atrakcyjności przygotowywanych dotychczas informacji korporacyjnych
– Zweryfikowaniu dotychczasowego sposobu informowania i angażowania pracowników

 

Komunikacja kierownicza

Większość badań dotyczących komunikacji wewnętrznej potwierdza fakt, że to, co naprawdę ważne dla pracownika nie odbywa się na linii pracownik – dział komunikacji korporacyjnej, ale pracownik – jego bezpośredni przełożony. Tylko zaangażowani w komunikację kierownicy mogą tworzyć zaangażowane zespoły. Dlatego komunikacja kierownicza zajmuje szczególne miejsce w naszym Audycie i dotyczy oceny jakości i efektywności komunikacji kierowniczej w organizacji.

 

Planowanie

Przeprowadzenie tego typu analizy wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego zawsze starannie planujemy wszystkie etapy przeprowadzenia ewaluacji komunikacji wewnętrznej firmie, począwszy od 1. Przygotowania audytu poprzez 2. Wprowadzenie Audytu do organizacji 3. Realizację audytu 4. Prezentację wniosków

 

Wnioski

Wnioski z audytu stanowią zweryfikowaną podstawę do projektowania efektywnych, bazujących na potrzebnych danych strategii komunikacji wewnętrznej.

Zwiń

Tworzone przez  nas strategie komunikacji wewnętrznej służą naszym klientom przede wszystkim:

– W budowaniu zaangażowania pracowników
– Zapewnieniu wysokiej jakości dwustronnej komunikacji  w firmie
– W budowaniu wśród pracowników postaw wspierających osiąganie przez firmę  wyznaczonych celów przy możliwie najmniejszych kosztach finansowych, czasowych, wizerunkowych i psychologicznych.
– Kreowaniu kultury organizacyjnej pozwalającej na zdobycie przewagi konkurencyjnej
– Promocji wartości organizacyjnych
– Wsparciu przeprowadzenia organizacji przez proces zmian – nasze strategie są nastawione na eliminowanie lub minimalizowanie oporu pracowniczego wobec zmian, budują poparcie i zrozumienie dla decyzji podejmowanych przez zarząd firmy wśród wszystkich wewnętrznych grup interesariuszy oraz promocję strategicznych celów firmy wewnątrz organizacji

 

Zwiń

Zdefiniowanie i budowanie tożsamości firmy i jej kultury organizacyjnej pozwalającej na realizację celów i odnoszenie sukcesów w hiperkonkurencyjnym świecie jest sprawą fundamentalną dla każdej organizacji.  Ludzie, których łączą wspólne wartości, zdefiniowane w sposób dla wszystkich jasny, którzy rozumieją wspólny cel i realizują jasną wizję –  czują się odpowiedzialni za wyniki.

Poprzez projektowane przez Citybell programy edukacyjne i szkolenia a także strategie komunikacyjne pomagamy naszym klientom w zdefiniowaniu i promocji wartości organizacyjnych, określeniu pożądanej kultury organizacyjnej, a także określeniu obietnicy, jaką pracownicy i zarządy powinni sobie nawzajem złożyć. Pomagamy tym samym w budowaniu zaangażowania i zaufania wewnątrz organizacji.

Kreujemy dla naszych klientów odpowiednie programy umożliwiające poszerzenie punktu widzenia w odniesieniu do tożsamości i kultury organizacji, spojrzenia na siebie i swój styl funkcjonowania z innej niż dotychczas perspektywy, konstruktywny dialog, dotykający nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień, sformułowanie nowych wniosków oraz zdefiniowanie nowych działań na przyszłość.

 

Zwiń

Proponowane przez Citybell Consulting programy edukacyjne i szkolenia przełamują schematy, mają charakter niecodziennego, niezapomnianego a także osobistego spotkania. Są okazją do otwartego i przyjaznego dialogu pomiędzy pracownikami, członkami danego zespołu jak i zespołami.

–  Bazując na doświadczeniu wynikającym z pracy zarówno z organizacjami jak
i osobami indywidualnymi, przeprowadzonych badaniach i wdrożonych projektach
o charakterze wewnętrznym, zarządzania w procesach zmian, komunikacji wewnętrznej i przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi, oferujemy innowacyjne warsztaty bazujące na doświadczaniu.

– Nasze programy i sesje warsztatowe są skuteczne zarówno dzięki wykorzystaniu niestandardowych narzędzi na różne interaktywne sposoby, ale i przez poszukiwanie rozwiązań.

– Wierzymy, że rozwój pracowników i zespołów zaczyna się od refleksji. Refleksji na temat funkcjonowania zespołu, jego członków, zadań przed nim stawianych, poczuciu odpowiedzialności za efekty, jak również tego, w jaki sposób zespół definiuje wizję tego, co tworzy jak i tego, co sam chce sobą reprezentować.

– Nasze programy i warsztaty pozwalają uciec od codziennej rutyny, spojrzeć głębiej na podstawowe aspekty swojej pracy i działania z innej perspektywy, by dojść do ważnych wniosków. Aby wskazać słabe punkty działania swojego, zespołu lub odkryć rozwiązania konieczne jest zatrzymanie się i ocena.

– Gwarantujemy, że nasze programy, szkolenia i warsztaty są niepowtarzalne, angażujące, inspirujące, dają możliwość wzrostu osobistego i zawodowego. Odpowiednie działania następcze pozwalają utrzymać efekty przez długi czas po zakończeniu warsztatów.

 

Nasze programy edukacyjne, szkolenia i warsztaty obejmują takie obszary wewnętrznego funkcjonowania firmy jak:

a)    TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI

b)    TOŻSAMOŚĆ ZESPOŁU

c)     WARTOŚCI ORGANIZACJI

d)    KULTURA ORGANIZACYJNA

e)    PROJEKTOWANIE WIZJI ROZWOJU ZESPOŁU, ORGANIZACJI

f)     OSOBISTA ROLA W PRACY ZESPOŁU I ORGANIZACJI

g)    WDRAŻANIE INNOWACJI

h)    DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ

i)      PLANOWANIE PRACY

j)      KOMUNIKACJA

 

Nasze metody pracy:

Oferowane przez Citybell programy edukacyjne, szkolenia i warsztaty projektowane są “na miarę” w odniesieniu do konkretnych potrzeb i dotychczasowych doświadczeń danej firmy. W naszej pracy wykorzystujemy metody coachingowe, mentoringowe, eksperckie, gry, pracę z metaforą  oraz ćwiczenia.

Umożliwiamy uczestnikom poszerzenie punktu widzenia w odniesieniu do problemowych zagadnień, spojrzenia na znane sobie sytuacje z innej niż dotychczas perspektywy, konstruktywny dialog, dotykający nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień, sformułowanie nowych wniosków oraz zdefiniowanie nowych działań na przyszłość.

Zwiń
Audyt i ewaluacja komunikacji wewnętrznej
Projektowanie strategii komunikacyjnych
Definiowanie i budowanie tożsamości i kultury organizacyjnej
Programy edukacyjne i szkolenia

Realizacje w usłudze

Tworzymy efektywne, adekwatne i skuteczne rozwiązania komunikacyjne służące:

– Badaniu i ewaluacji  jakości komunikacji wewnętrznej
– Wzmacnianiu identyfikacji pracowników z firmą i marką
– Niwelowaniu oporu w procesach zmian
– Podnoszeniu zaangażowania pracowników
– Podnoszeniu wydajności procesów i likwidowaniu strat
i kosztów czasowych, finansowych, społecznych i psychicznych
– Podnoszeniu innowacyjności organizacji
– Poprawie jakości obsługi klienta
– Budowaniu i zwiększaniu lojalności klientów
– Zwiększaniu wartości i liczby transakcji w odniesieniu do sprzedaży
– Tworzeniu kultury organizacyjnej pozwalającej na osiągnięcie sukcesu i przewagi konkurencyjnej
– Wsparciu organizacji procesach zmian

Klienci

Poniżej przedstawiamy listę naszych klientów, dla których realizowaliśmy pełne spektrum usług analitycznych, doradczych i egzekucyjnych w zakresie komunikacji wewnętrznej.

Zobacz opinie Klientów o naszej pracy

Kontakt

Będziemy zachwyceni, jeśli skontaktujesz się z nami, więc napisz do nas, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

Wypełnij poprawnie pola oznaczone na czerwono.
Dziękujemy! Twoja wiadomość została poprawnie wysłana.