CityBell

USŁUGI

CITYBELL CONSULTING obejmuje dwie dywizje kompetencyjne:  Business Communication oraz  Place Marketing.

Jesteśmy profesjonalną firmą doradczą zajmującą się strategicznym planowaniem i realizacją działań komunikacyjnych obejmujących szeroką gamę kompetencji analitycznych, stosowanych narzędzi i rozwiązań komunikacyjnych dla biznesu oraz sektora publicznego. Posiadamy silne kompetencje w tworzeniu wyjątkowych platform i kontekstów do budowania relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy, sprzyjających osiąganiu celów,  ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji B2B oraz public affairs. Jesteśmy jedną z nielicznych w  Polsce i w Europie firm  consultingowych specjalizujących się komunikacyjnych usługach doradczych na rzecz miast i regionów w obszarze zintegrowanej i sektorowej promocji gospodarczej oraz turystycznej.