CityBell

NASZE PROJEKTY

W Citybell Consulting realizujemy projekty zarówno z obszaru public relations jak i public affairs. Pracujemy dla klientów korporacyjnych, instytucjonalnych, pomagamy w promowaniu się miast i regionów. Nasza praca i pomysły przynoszą wymierne rezultaty biznesowe i wizerunkowe dla naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi realizowanymi przez nas projektami.

 • FESTIWAL PROMOCJI MIAST I REGIONÓW – www.promocjamiast.pl

  Citybell Consulting jest opiekunem merytorycznym i współorganizatorem Festiwalu Promocji Miast i Regionów - największego w Polsce wydarzenia dedykowanego promocji miejsc w Polsce. Mecenasem Festiwalu od początku jego istnienia jest Grupa Ströer w Polsce, lider na rynku reklamy zewnętrznej.

  Festiwal Promocji Miast i Regionów stanowi forum dyskusji społecznej i samorządowej dotyczącej roli promocji miast i regionów w budowaniu ich pozycji konkurencyjnej w kraju i na arenie europejskiej. Jest wiarygodną platformą dialogu pomiędzy różnymi środowiskami kreującymi rzeczywistość promocyjną miast i regionów. Jest wydarzeniem wyznaczającym trendy i nadającym kierunki rozwoju marketingu miejsc w Polsce.

  Najważniejszymi celami Festiwalu jest integracja środowiska samorządowego, biznesu i branży marketingowej; promowanie najwyższych standardów pracy, kreatywności, rzetelności i zaangażowania w procesie budowania wizerunku i promowania miast; umożliwienie samorządom kontaktu z profesjonalistami z Polski i zagranicy oraz uhonorowanie wyróżniających się projektów promocyjnych realizowanych przez samorządy w Polsce (zarówno na poziomie miejskim jak i regionalnym).

  Wydarzenie to obejmuje dwa zasadnicze elementy. Są nimi: KONFERENCJA - podczas której poruszane są zagadnienia odpowiadające aktualnej sytuacji na rynku marketingu terytorialnego w Polsce i na świecie. Wysoki poziom merytoryczny Konferencji zapewniają najlepsi światowi i krajowi eksperci, w tym także przedstawiciele miast i regionów polskich i europejskich. Każdego roku w Konferencji organizowanej w ramach Festiwalu bierze udział ponad 400 uczestników z ponad 260 samorządów; KONKURS ZŁOTE FORMATY na najlepsze projekty promocyjne realizowane przez polskie samorządy, w którym w każdej edycji samorządy zgłaszają ponad 200 projektów.

  Dyrektorem Festiwalu i pomysłodawcą jest Anna Proszowska-Sala, Dyr. Zarządzający Citybell Consulting.