CityBell

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Citybell Consulting oferuje podmiotom oraz instytucjom publicznym, w tym instytucjom kultury strategiczne doradztwo i zintegrowane podejście do komunikacji z grupami interesariuszy, w tym działań public affairs służące:

  • Prowadzeniu dialogu z kluczowymi grupami interesariuszy w celu budowania pozytywnych relacji, sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla celów i idei danej instytucji
  • Wsparciu komunikacyjnemu, w tym kreowaniu pozytywnego publicity wokół planowanych projektów i przedsięwzięć o
  • Wsparciu w procesie zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych
  • Poprawie komunikacji wewnętrznej
  • Wsparciu komunikacyjnemu w procesie zmian
  • Strategicznemu zarządzaniu relacjami z mediami
  • Realizacji kampanii informacyjnych, społecznych i edukacyjnych
  • Realizacji wydarzeń specjalnych, m.in. debat, konferencji, seminariów, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii

Citybell Consulting posiada duże doświadczenie w realizacji wieloelementowych i wielopłaszczyznowych przedsięwzięć komunikacyjnych na rzecz instytucji publicznych o bardzo dużym zasięgu.

Zrealizowaliśmy ponad 30 znaczących, wielkoformatowych  autorskich wydarzeń specjalnych m.in: Festiwal Promocji Miast i Regionów (edycje 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), Ogólnokrajowy Konkurs i Gala Złote Formaty (edycje 2007, 2008, 2009, 2010, 2011); Blog Forum Gdańsk (edycje 2010, 2011, 2012, 2013); Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur (edycje 2013, 2014), Mała Achitektura w Wielkim Mieście, Konferencja Trzech Prezydentów, wydarzenia realizowane dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz instytucji rządowych m.in. Pro100 do Prezydencji ForumGo!Spodarka Forum 2011, SingleMarket Forum 2012 , Debata Europa Cafe 2012, Czas Zawodowców (2014) i wiele innych