CityBell

USŁUGI DLA BIZNESU

Citybell Consulting oferuje zintegrowane podejście do komunikacji biznesowej oraz public affairs  poparte wiedzą i doświadczeniem konsultantów, obejmujące strategiczne doradztwo, planowanie i realizację strategii komunikacyjnych - wewnętrznych i zewnętrznych,  służących:

ZAKRES USŁUG:

1. CHANGE MANAGEMENT COMMUNICATION - Zarządzanie komunikacją w procesie zmian

 • Budowanie strategii komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych wspierających proces zmian: restrukturyzacji, fuzji, przejęć, wprowadzania lub repozycjonowania marki na rynku, rebrandingu, innych sytuacji biznesowych związanych ze zmianą w organizacji
 • Prowadzenie dialogu z kluczowymi grupami interesariuszy w celu budowania pozytywnych relacji, sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla celów działalności danej organizacji
 • Wsparcie w procesie zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych
 • Strategiczne zarządzanie relacjami z mediami, liderami opinii
 • Audyt komunikacyjny

 

 2. EXTERNAL COMMUNICATION, PUBLIC AFFAIRS - Komunikacja zewnętrzna uwzględniająca  działania skierowane do wszystkich grup interesariuszy

 • Audyt komunikacji zewnętrznej
 • Strategiczne planowanie działań komunikacyjnych
 • Employer Branding
 • Prowadzenie dialogu z kluczowymi grupami interesariuszy, w tym budowanie relacji z organizacjami branżowymi i liderami opinii w celu tworzenia pozytywnych relacji, sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla celów działalności danej organizacji
 • Wsparcie w procesie zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych
 • Strategiczne zarządzanie relacjami z mediami, liderami opinii
 • Planowanie i realizacja kluczowych wydarzeń specjalnych
 • Kreowanie wizerunku eksperckiego firmy i speakerów w firmie
 • Strategiczne planowanie działań Public Affairs - Każda firma funkcjonuje w otoczeniu rynkowym i pozarynkowym. Strategie pozarynkowe są tym ważniejsze, im szanse dla firm są uzależnione od klimatu społecznego, w którym dana firma funkcjonuje (grupy protestu, media, stosunek opinii publicznej do danej sprawy, branży, problemu etc), samorządu, instytucji publicznych. Firmy mają mniejszą kontrolę nad wynikami swoich działań w otoczeniu pozarynkowym niż rynkowym. Oznacza to, że dla wielu z nich strategie pozarynkowe mogą być kluczowe w dłuższej perspektywie i wymagają planowania i przewidywania.

 

3. INTERNAL COMMUNICATION - Komunikacja wewnętrzna skierowana do wewnętrznego klienta firmy oraz jego najbliższego otoczenia

 • Audyt komunikacyjny
 • Strategiczne planowanie wewnętrznych działań komunikacyjnych służących poprawie jakości komunikacji wewnętrznej, kształtowaniu postaw, niwelowaniu oporu w procesach zmian, podnoszeniu zaangażowania pracowników
 • Wdrażanie wartości, misji i wizji firmy, w tym planowanie i realizacja wewnętrznych kampanii komunikacyjnych
 • Opracowanie manuali komunikacyjnych