CityBell

Polska jest obecnie jed ną z najważniejszych lokalizacji na światowej mapie usług z sektora BPO/SSC. W kraju działa już 659 centrów usług z kapitałem zagranicznym, które zatrudniają powyżej 150 000 osób. Według prognoz ekspertów do końca 2015 roku w sektorze powstanie dodatkowo 20 000 nowych miejsc pracy.

W ciągu ostatnich 5 lat zaobserwowano też rozszerzanie zakresu świadczonych usług przez centra oraz wzrost stopnia zaawansowania obsługiwanych procesów. Coraz więcej centrów - aktualnie już ponad połowa - obsługuje więcej niż jeden proces. Sektor BPO/SSC, to najdynamiczniej rozwijająca się gałąź polskiej gospodarki, którą zainteresowanych jest wiele miast. W pierwszej piątce,  największych ośrodków usług biznesowych, znajdują się - Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź oraz Katowice. Po szybkim rozwoju branży w większych miastach, inwestorzy poszukują jednak kolejnych lokalizacji, na dalszy rozwój. W gronie miast starających się o inwestycje z sektora znajdują się m.in.: Radom, Kielce, Opole, Olsztyn, Białystok, Toruń, Piła... oraz Rzeszów.

Dynamiczny rozwój miasta Rzeszowa

Licząca ponad 185 tys. mieszkańców stolica Podkarpacia, to jedno z najszybciej rozrastających się miast w Polsce. Rzeszów, to dynamicznie rozwijające się miasto młodych i przedsiębiorczych ludzi. Tutaj funkcjonuje 7 uczelni wyższych, kształcących na 60 specjalistycznych kierunkach największą, w stosunku do ogółu mieszkańców, liczbę studentów w Polsce. Tutaj powstają nowe, wysokiej klasy powierzchnie biurowe, a infrastruktura otoczenia biznesu rozwija się w bardzo szybkim tempie.

Rzeszów to też tegoroczny lider rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu Forbesa i Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w kategorii do 300 tys. mieszkańców. Dużym atutem lokalizacji miasta dla sektora BPO/SSC jest m.in. satelitarność względem Krakowa i Lwowa - stolic outsourcingu w Polsce i na Ukrainie. Dotychczas swoją siedzibę w mieście ulokowało już wiele znaczących firm branży informatycznej, finansowo-księgowej, logistycznej, call center i innych - łącznie, branża BPO/SSC jest w Rzeszowie reprezentowana przez niemal 40 podmiotów.

Outsourcing motorem dalszego rozwoju

Podnoszenie konkurencyjności rzeszowskiej i podkarpackiej gospodarki oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych to główne cele strategii rozwoju i promocji miasta i regionu. Jednym z jej elementów, było  Polsko-Ukraińskie Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie, które odbyło się 18 listopada br. W wydarzeniu udział wzięło ponad 250 międzynarodowych gości - przedstawicieli inwestorów branży nowoczesnych usług dla biznesu, firm konsultingowych, audytorskich, real estate, HR, reprezentantów administracji rządowej i samorządowej, środowisk akademickich oraz organizacji branżowych z Polski i Ukrainy.

Uczestnicy konferencji debatowali o kluczowych kwestiach - z punktu widzenia inwestora branży w Polsce i na Ukrainie, takich jak m.in. różnice na rynkach nieruchomości b iurowych w obu krajach, potencjał kadrowy i tendencje na rynku pracy oraz upatrywane szanse i bariery w podejmowaniu decyzji o inwestycjach.

- Obecność w mieście międzynarodowych firm z jednej z najdynamiczniej rozwijających się branży w  Polsce, podnosi międzynarodową rozpoznawalność Miasta, wpływa na zainteresowanie lokalizacją firm konsultingowych z zakresu doradztwa biznesowego, audytu, HR i nieruchomości biurowych oraz znacząco zwiększa przychody miasta z tytułu podatków PIT. Branża BPO/SSC wpływa także na zrównoważony rozwój oraz dywersyfikację inwestycji w mieście.

Rzeszów jest miastem, które coraz częściej, w różnych rankingach, doceniane jest za tworzenie korzystnych warunków do lokowania inwestycji BPO/SSC. Minione Polsko-Ukraińskie Forum Shared Services i Outsourcingu było mocnym akcentem, pozycjonującym Rzeszów jako gospodarcze centrum południowo-wschodniej Polski oraz miasto o ogromnym potencjale i wysokich ambicjach budowy w nim prężnego sektora BPO/SSC. - zauważa Anna Proszowska-Sala, Prezes Zarządu Citybell Consulting, Organizator i jeden z opiekunów merytorycznych tegorocznego Forum w Rzeszowie.

- O wyborze miejsca pod inwestycje decyduje w równym stopniu szereg czynników ekonomicznych, jak również panujące przekonania  na temat  atrakcyjności poszczególnych lokalizacji. Dlatego kapitał marki miasta jest dzisiaj funkcją napędzającą sprzedaż, pozyskiwanie inwestycji, kreującą kulturę, turystykę i tworzącą dobrobyt. Ma niebagatelne znaczenie w zrównoważonym rozwoju miast i regionów. -  dodaje Anna Proszowska-Sala

Natomiast Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio, również opiekun merytoryczny wydarzenia, uważa, że - sektor nowoczesnych usług dla biznesu to sektor, który w ostatnim czasie tworzy bardzo dużo nowych, wartościowych miejsc pracy. Według niego - Nie wszystkie polskie miasta są gotowe na przyjęcie inwestycji branży BPO/SSC, ale wiele z nich zauważyło ogromny potencjał branży i zaczyna czynić różne kroki, w kierunku pozyskania inwestorów tego sektora - powiedział. Rzeszów jest tutaj bardzo dobrym przykładem - dodał.

Jednym z celów Polsko-Ukraińskiego Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie była prezentacja najnowszej wiedzy i opinii na temat dalszych możliwości rozwoju sektora BPO/SSC w Polsce i w Rzeszowie oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i ukraińskimi podmiotami branży. Jak zaznaczył Sergiy Sumnikov - Prezes ukraińskiej firmy BPO Nextdoor, na Ukrainie mocno rozwinięty jest przede wszystkim rynek branży IT, reprezentowany przez firmy ukraińskie, w Polsce natomiast procesy BPO/SSC są bardziej zróżnicowane, a prowadzące je firmy, to podmioty międzynarodowe - wymiana doświadczenia w tym względzie jest dla nas bardzo ważna - zaznaczył.

Ludzie - bezcenny kapitał

O zapleczu kadrowym Polski i Ukrainy podczas Polsko-Ukraińskiego Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie, mówiła m.in. Edyta Janas, Dyrektor ds. kluczowych klientów, Randstad Polska. Podkreśliła, że polskie kadry są bardzo dobrze postrzegane przez firmy, które inwestują w Polsce - Polacy są oceniani jako osoby, które bardzo szybko przyswajają wiedzę - powiedziała. Zaobserwowała też zachodzące zmiany wśród polskich pracodawców w myśleniu o kadrach z Ukrainy - dotychczas patrzyliśmy na nie głównie w kontekście obszarów produkcyjnych. W tej chwili, kiedy patrzymy na typ stanowisk, na które przyjmowane są osoby z Ukrainy - są to równorzędne stanowiska z tymi, które oferuje się pracownikom z Polski. Ważne jest to, że ci pracownicy są. Coraz więcej firm stara się więc deficyty pracowników na polskim rynku kompensować rekrutacją kadr na Ukrainie - powiedziała.

Prelegentka oceniła także w tym kontekście potencjał Miasta Rzeszowa - początkowe koszty otwarcia lokalizacji firmy w Rzeszowie, będą wyższe niż, gdyby taka sama lokalizacja miała osiąść w Łodzi, Poznaniu czy Trójmieście. Związane one będą z koniecznością zrekrutowania kadry z doświadczeniem, ponieważ w tej chwili w Rzeszowie nie ma aż tylu firm i instytucji, z których tego typu kadrę można byłoby ściągnąć - zauważyła. W późniejszym rozliczeniu koszty zatrudnienia w Rzeszowie będą jednak na pewno niższe niż w większych miastach - dodała.

Potencjał rzeszowskich kadr pozytywnie ocenił także wiceprezes firmy Asseco Poland, Marek Panek - będącej jednym z największych przedsiębiorstw informatycznych w Europie - działającej w Rzeszowie od 25 lat. To m.in. właśnie w ludziach tworzących Spółkę, upatruje czynnika jej rozwoju.

Jesteśmy firmą informatyczną, która tworzy aplikacje biznesowe, oprogramowanie dla różnych sektorów gospodarki. Z tego punktu widzenia zależy nam na budowie stabilnych zespołów, które decydują o naszym sukcesie. Takie miasta jak Rzeszów postrzegamy jako miasta, w których pracownicy są bardziej lojalni, bardziej przywiązani do swojej pracy, dzięki czemu kadra jest bardziej stabilna. M.in. z tego powodu to właśnie w Rzeszowie budujemy dla całego Asseco Poland nasze zespoły backoffice-owe. powiedział.

Real estate obszarem polsko-ukraińskiej współpracy

Nowoczesne powierzchnie biurowe w Polsce i na Ukrainie były przedmiotem dyskusji moderowanej przez Kingę Barchoń MRICS, Partnera PwC oraz Członka Zarządu RICS w Polsce. W dyskusji udział wziął m.in. Tadeusz Jachowicz MRICS - Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią, Gleeds.

 Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych na Ukrainie jest dużo mniej rozwinięty niż w Polsce. Wynika to z wielu czynników - m.in. obecnej sytuacji geopolitycznej Ukrainy, sytuacji gospodarczej oraz dużo niższej niż w Polsce dostępności kapitału. Negatywne informacje dotyczące ryzyka związanego z inwestowaniem na Ukrainie niestety nie pomagają w zainteresowaniu inwestorów tą częścią Europy. Zatem - promocja kraju jest bardzo istotna  - powiedziała Kinga Barchoń.

- Tutaj pojawia się płaszczyzna do współpracy Polski z Ukrainą - nawiązał Tadeusz Jachowicz. Polskie firmy mogą pomóc w rozwinięciu nowoczesnej powierzchni biurowej na Ukrainie - przekazać wiedzę i doświadczenia, a ukraińskie we wsparciu zasobów pracowniczych w Polsce. Granica pomiędzy Polską a Ukrainą powinna jednak w tym kontekście zniknąć, dając możliwość budowy jednego, transgranicznego biznesu - dodał.

BPO/SSC - solidny pracodawca - pożądany inwestor

Branża BPO/SSC znacząco wpływa na rozwój rynku zatrudnienia w miastach - to szansa na zwiększenie liczby  wykwalifikowanych pracowników oraz znalezienie zatrudnienia dla studentów, absolwentów oraz osób, które nie znajdują go w aktualnie dominujących w mieście sektorach.

Polsko-Ukraińskie Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie było pierwszym i jedynym w 2015 roku międzynarodowym wydarzeniem, którego tematyka poruszała kluczowe kwestie dla rozwoju outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i na Ukrainie. Jego organizatorem oraz opiekunem merytorycznym była firma Citybell Consulting Sp. z o.o. - jedna z wiodących firm strategicznego doradztwa komunikacyjnego w Polsce oraz pomysłodawca i realizator licznych, wielkoformatowych wydarzeń specjalnych. Miasto Rzeszów, razem ze Spółką DevelopRes, byli Partnerami Strategicznymi wydarzenia. Patronat merytoryczny nad konferencją sprawowali - Fundacja ProProgressio oraz PwC.

Więcej informacji o wydarzeniu na: www.forumrzeszow.eu.


powrót