CityBell

 Chińczycy, mieszkańcy kraju, który na początku 2015 roku prześcignął gospodarczo wszystkie inne państwa świata mawiają, że nawet najdłuższa droga zaczyna się zawsze od pierwszego kroku. Pro-aktywna postawa, działanie, systematyczność, a nade wszystko innowacyjny sposób myślenia dają przewagę konkurencyjną i są siłą napędową nie tylko przedsiębiorstw, ale także miast, gmin i regionów. Skuteczne pozyskiwaniu inwestorów, budowanie gospodarczych marek miejsc oraz tworzenie sprzyjającego klimatu dla innowacji to główne tematy Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbył się 16 i 17 kwietnia 2015 roku w Giżycku. Partnerem merytorycznym wydarzenia została firma doradcza CITYBELL CONSULTING.

Czasy, kiedy przedstawiciele samorządów czekali na pojawienie się inwestorów z założonymi rękami odeszły już dawno w niepamięć. Dziś pomiędzy gminami, miastami i województwami toczy się zacięta walka, w której nagrodami są m.in. nowe miejsca pracy, poprawa jakości życia mieszkańców czy rozwój infrastruktury. Wygrają ci, którzy nie tylko przygotują atrakcyjną ofertę inwestycyjną, ale również zrozumieją, że innowacyjność przestała być modnym, niewiele mówiącym trendem i stała się koniecznością. I nie dotyczy to wyłącznie biznesu. Wspieranie innowacyjności jest narzędziem do pozyskiwania wartościowych inwestycji w gminie.

Te istotne kwestie były tematem prezentacji, wystąpień i dyskusji przedstawicieli samorządów z regionu, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz ekspertów z zakresu marketingu miejsc, którzy spotkali się podczas V edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Podczas pierwszego dnia wydarzenia głos w dyskusji zabrali prof. Witold Orłowski, Dorota Kopeć, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Włodzimierz Szelążek, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz dr hab. Wiesława Lizińska z Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O specyfice i potrzebach innowacyjnych firm podczas dyskusji mówili Maciej Drelichowski, dyrektor Zakładu Produkcji i Dostaw Opraw Oświetleniowych z firmy Philips Lighting oraz Diana Kuprianow z firmy Vermiculite Poland, która podkreśliła, że samorządy mogą wspierać innowacyjne firmy nie tylko poprzez ulgi podatkowe, ale też poprzez wspólne działania promocyjne na rzecz rozwoju i budowania marki regionu.

O konieczności zrozumienia wagi budowania gospodarczej marki regionu opowiadała Anna Proszowska-Sala, prezes zarządu CITYBELL CONSULTING, ekspert z zakresu promocji miejsc oraz komunikacji gospodarczej Działania brandingowe jednostek samorządu terytorialnego są bardzo istotnym elementem inspirującym potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w danym rejonie.

- Sukces lubi system. Dotyczy to w ogromnej mierze procesu pozyskiwania inwestorów. To, co tworzy inwestycyjną przewagę gminy, to także marka miejsca. Proces jej budowania musi być systemowy, konsekwentnie realizowany w każdym obszarze, w którym biznes styka się z gminą - powiedziała podczas swojej prelekcji Anna Proszowska-Sala.

Kolejnym niezmiernie ważnym tematem była skuteczność współpracy z inwestorami. Marcin Faleńczyk z Invest in Pomerania, który pełni funkcję rzecznika inwestora, podkreślił w swoim wystąpieniu, że nie tylko duże, ale w wielu przypadkach właśnie drobne rzeczy, wpływają na skuteczność współpracy na linii samorząd-biznes. 

- Możemy szachować wielkimi inwestycjami, wielkimi środkami, a często o realnej pomocy dla przedsiębiorcy mogą decydować te elementy, które nie wymagają wielkich nakładów - podkreślił Marcin Faleńczyk. Oprócz niezbędnego partnerstwa, nad którym „rzecznik inwestora" powinien pracować, liczy się również przygotowanie oraz pomoc w każdej sytuacji, szczególnie w tych przypadkach, w których samorządowcy mają większą wiedzę i możliwości sprawcze niż przedsiębiorcy. 
Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest nie tylko miejscem ożywionej dyskusji, ale również platformą wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji. O dobrych praktykach z zakresu pozyskiwania i obsługi inwestora oraz efektywnego modelu współpracy gospodarczej samorządu 
z instytucjami państwowymi w zakresie promocji inwestycyjnej gmin mówili Arkadiusz Kocikowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z Urzędu Miejskiego w Stargardzie Sczecińskim, Leszek Śpiewak, zastępca burmistrza Nidzicy oraz Monika Zdrojek, kierownik Wydziału Współpracy Regionalnej z Departamentu Rozwoju Regionalnego PAIiIZ.
W drugim dniu wydarzenia uczestnicy Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur mieli szansę pogłębić swoją wiedzę z zakresu przygotowywania kompleksowej i efektywnej oferty dla inwestora, budowania marki gminy, która zwiększy szansę na pozyskanie inwestora spoza jej terenu oraz opieki inwestycyjnej i działań, które powinny realizować gminy, aby pozyskać wartościowe reinwestycje.

Już po raz trzeci firma doradcza CITYBELL CONSULTING została wybrana na partnera merytorycznego Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. W ramach współpracy CITYBELL CONSULTING wspierała Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w opracowaniu koncepcji merytorycznej i formuły wydarzenia, była odpowiedzialna za opracowanie strategii komunikacji, w tym działań public relations i public affairs, a także za pozyskanie prelegentów. CITYBELL CONSULTING została wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w trybie przetargu publicznego.

 

powrót