CityBell

Firma doradcza Citybell Consulting, zajmująca się strategicznym planowaniem i realizacją działań komunikacyjnych dla sektora publicznego i prywatnego została Partnerem Krajowym Fundacji Pro Progressio, działającej na rzecz rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Obie firmy połączą swoje doświadczenie i kompetencje, aby wspierać polskie miasta i regiony w promocji gospodarczej i podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej.

 Bardzo się cieszę z rozpoczętej współpracy z Citybell Consulting. Jestem przekonany, że wspólne działania Citybell i Pro Progressio zaowocują lepszą, czytelniejszą i szerszą promocją gospodarczą polskich miast i województw m.in. w obszarze promocji gospodarczej wśród sektora BPO. Citybell, to grupa ekspertów, z którymi pracowaliśmy już w przeszłości, a teraz łączymy nasze siły. Promocja gospodarcza, atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów, krajowa i międzynarodowa komunikacja wchodzi na wyższy poziom". - powiedział Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio.

Sektor BPO to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się na świecie branż. Polska jest w światowej czołówce lokalizacji i usług BPO. W naszym kraju działa już ponad 650 centrów usług dla biznesu z kapitałem polskim i zagranicznym prowadzonych m.in. przez takie firmy, jak Shell, IBM, Capgemini, Samsung, Luxoft czy BNY Mellon. O tym, jak ważny jest to sektor dla polskiej gospodarki, dla rozwoju inwestycji w gminach, świadczy fakt, że centra usług dla biznesu zatrudniają w Polsce łącznie już ponad 150 000 osób! Z uwagi na atrakcyjność tego sektora jest nim zainteresowanych szereg miast w Polsce i na świecie.

Firmy z sektora BPO są ważnym partnerem biznesowym dla miast, stymulując ich rozwój gospodarczy m.in. poprzez popyt na nowe powierzchnie biurowe czy tworzenie nowych miejsc pracy. Jednak ogromna konkurencja o uwagę inwestora sprawia, że potrzebna jest ze strony samorządów przemyślana oferta inwestycyjna poparta odpowiednią promocją gospodarczą. Wraz z naszym Partnerem - Fundacją Pro Progressio chcemy połączyć nasze unikatowe kompetencje, wizjonerskie podejście do tworzenia wyjątkowych platform i kontekstów do budowania dobrego klimatu inwestycyjnego i relacji pomiędzy sektorem publicznym a biznesem". - podkreśliła Anna Proszowska-Sala, Prezes Zarządu Citybell Consulting.

Partnerami Krajowymi Fundacji Pro Progressio w Polsce są m.in.: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), PwC, CIMA Poland, Forum Call Center.

Citybell Consulting jest firmą doradczą zajmującą się strategicznym planowaniem i realizacją działań komunikacyjnych obejmujących szeroką gamę kompetencji analitycznych, stosowanych narzędzi i rozwiązań komunikacyjnych dla biznesu oraz sektora publicznego. Citybell Consulting obejmuje dwie dywizje kompetencyjne: Business Communication oraz Place Marketing. Jest także jedną z nielicznych w  Polsce i w Europie firm  consultingowych specjalizujących się w komunikacyjnych usługach doradczych na rzecz miast i regionów w obszarze zintegrowanej i sektorowej promocji gospodarczej oraz turystycznej.

Pro Progressio realizuje projekty, których celem jest rozwój branży outsourcingowej w Polsce. Misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom w Polsce, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w kraju i na świecie. Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne, uczelnie wyższe) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Pro Progressio wspiera, promuje i nagradza podmioty, które przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk w zakresie outsourcingu, optymalizacji procesów oraz kosztów. Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem jedynego niekomercyjnego konkursu dla branży outsourcingu. Celem Outsourcing Stars jest wyłonienie i nagradzanie najprężniej rozwijających się firm outsourcingowych oraz instytucji bezpośredniego otoczenia branży.

powrót